Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 13.01.2015 rezultāti

1. Valsts budžeta programma "Vides aizsardzības fonds" Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2015.gadam iesniegtie projekti
1.1 Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēgijas pamatdirektīvai - smagie metāli
1-08/554/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
1.2 Jūras vides pelaģisko indikatoru izstrāde labam vides stāvoklim Latvijas ūdeņos atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) raksturlielumiem D1 (bioloģiskā daudzveidība), D4 (barības ķēdes), D5 (eitrofikācija)
1-08/560/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 18.00 %
1.3 Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā
Neatbalstīt
Vērtējums - 8.50 %
1.4 Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 13.50 %
1.5 Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā
Atbalstīt
Vērtējums - 15.00 %
1.6 Pārrobežu ietekmes un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pasākumu programmas priekslikumam laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 14.33 %
1.7 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta
1-08/564/2014 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 17.50 %
1.8 Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā
1-08/566/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 19.00 %
1.9 Krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) sēklu dīdzības, sēklu bankas augsnē un augšņu paraugu izpēte sugas genofonda un biotopa saglabāšanai
1-08/567/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 15.33 %
1.10 Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības programmas skolām izstrāde un aprobācija
1-08/568/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Atbalstīt
Vērtējums - 15.00 %
1.11 Pilotprojekts vides speciālistu inovatīvas apmācības metodes aprobācijai Ventspils reģionā
1-08/561/2014 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 11.50 %
1.12 Valsts vides dienesta starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un dabas resursu ilgtspējības izmantošanas kontroles jomā saistībā ar 1973.gada straptautikso konvenciju par kuģu izraisītā
1-08/562/2014 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 16.50 %
1.13 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/563/2014 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 14.00 %
2. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
2.1 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Atbalstīt
3. Par projektu konkursu nolikumu
3.1 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.