Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 13.02.2014 rezultāti

1. Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014.gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.3. "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
1.1 „Soli pa solim tīrā vidē”
1-08/28/2014 Smaidiņi
Neatbalstīt
Vērtējums - 30.00 %
1.2 Ejam mežā
1-08/20/2014 Varakļānu vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 45.00 %
1.3 Vides nometne „Zaļais aplis”
1-08/35/2014 Silenes stariņi
Atbalstīt
Vērtējums - 46.00 %
1.4 Dienas vides izglītības nometne „Zaļie pirkstiņi”
1-08/27/2014 Talsu novada fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.5 Mums pieder skaistākā zeme pasaulē
1-08/3/2014 Sprīdīšu draugi
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.6 Zaļais medus pods
1-08/48/2014 Cieceres internātpamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 46.00 %
1.7 „PIEKRASTES KAIJAS ĀBECE”
1-08/136/2014 Vaivaru pamatskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 37.00 %
1.8 Vides izglītības nometne „Junioru universitāte izbrauc dabā”
1-08/105/2014 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZR KAC)
Vērtējums - 37.00 %
1.9 Bērnu vasaras nometne „Dabas daudzveidība”
1-08/53/2014 Zaubes pamatskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 40.00 %
1.10 Zaļā Vasara 2014
1-08/46/2014 DORE-V
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 34.00 %
1.11 Es vidē, vide manī
1-08/57/2014 Audriņu pamatskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 35.00 %
1.12 Es vidē, vide manī
1-08/56/2014 Audriņu pamatskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 41.00 %
1.13 Vides izziņas dienas nometne „Sprīdītis kukaiņu valstībā” 5-10 gadus veciem bērniem
1-08/88/2014 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 39.00 %
1.14 Nometne bērniem „Vide manī - Es Vidē!” (cik vesels cilvēks (gan domāšanā, gan rīcībā un atbildībā, tik vesela vide, kurā dzīvojam)
1-08/128/2014 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
1.15 Es – zaļais vides draugs
1-08/155/2014 ERFOLG
Atbalstīt
Vērtējums - 43.00 %
1.16 Vasaras superskola „Beverīnas ūdeņi” 1.
1-08/137/2014 Trikātas pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.17 Dagdas novada bērnu un jauniešu vides izglītības nometne "Dabas draugs"
1-08/93/2014 Jauniešu biedrība "Dagne"
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.18 Stihiju valdnieki
1-08/44/2014 Naukšēnu novada vidusskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 35.00 %
1.19 Apes novada skolēnu vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi!”
1-08/152/2014 Sikšņu pamatskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 38.00 %
1.20 Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas novada bērniem un jauniešiem
1-08/60/2014 Skolēnu vecāku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.21 Rūja – 2014
1-08/65/2014 Rūjienas vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.22 „ES-VIDE-SABIEDRĪBA!”
1-08/90/2014 Latgales jauniešu sadarbības tīkls
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 34.00 %
1.23 Nometne „ZEME-GAISS-ŪDENS-CILVĒKS!”
1-08/142/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 48.00 %
1.24 EKO grams!
1-08/97/2014 Valmieras 2.vidusskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 32.00 %
1.25 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/145/2014 Ogres sākumskola
Atbalstīt
Vērtējums - 43.00 %
1.26 Mēs vidē, vide mūsos!
1-08/78/2014 Skrundas vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 47.00 %
1.27 Meldru meža takas
1-08/146/2014 Ķemeru vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.28 Vides izglītības nometne „Zaļais kods”
1-08/147/2014 Eko Media
Atbalstīt
Vērtējums - 45.00 %
1.29 Pil-sētnieki ienāk laukos!
1-08/112/2014 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Atbalstīt
Vērtējums - 47.00 %
1.30 Iepazīsti un sargā
1-08/47/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Atbalstīt
Vērtējums - 43.00 %
1.31 Iepako, izpako un šķiro!
1-08/96/2014 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 37.00 %
1.32 Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām „Dzīvoju zaļi!”
1-08/50/2014 Tīnūžu pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.33 Vides izglītības nometne PASAULE MAN APKĀRT
1-08/64/2014 Augstkalnes vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.34 Dienas nometnes „ Sajūti sevi dabā un dabu sevī ”
1-08/55/2014 Siguldas novada Jaunrades centrs
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 35.00 %
1.35 Nometne ‘’Dabas laboratorija’’
1-08/8/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Atbalstīt
Vērtējums - 46.00 %
1.36 Vides pētnieki
1-08/62/2014 Izglītības laboratorija
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 37.00 %
1.37 Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/39/2014 Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"
Atbalstīt
Vērtējums - 46.00 %
1.38 MUMS RŪP….
1-08/58/2014 Mēs-Staļģenes skolai
Atbalstīt
Vērtējums - 43.00 %
1.39 Zaļā dzīve
1-08/150/2014 Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.40 Vides Pētnieki Rīgas Parkos
1-08/7/2014 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.41 Vasaras nometne ”Sēkliņas ceļojums”
1-08/18/2014 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 41.00 %
1.42 „Zaļā nedēļa”
1-08/82/2014 Zaļā skola
Neatbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
1.43 Bērnu nometne „Enerdžaizers”
1-08/99/2014 Neformālās izglītības atbalsta fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 46.00 %
1.44 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/109/2014 Foto biedrība "Salacgrīva"
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 38.00 %
1.45 Desmit zaļi mezgli 2014
1-08/94/2014 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 49.00 %
1.46 99 piedzīvojumi dabā
1-08/89/2014 Ikšķiles Brīvā skola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.47 Vides izglītības nometne „Pētām dabā!”
1-08/76/2014 Pieaugušo izglītības iestāde DZM
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 41.00 %
1.48 Mūsu „Cerību planēta”
1-08/32/2014 Palīdzības centrs Spēkavots
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 41.00 %
1.49 Iecavas stāsti!
1-08/26/2014 Iecavas internātpamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 43.00 %
1.50 Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos
1-08/22/2014 N-tais elements
Atbalstīt
Vērtējums - 48.00 %
1.51 Vides aizsardzības nometne „Iepazīsim, lai sargātu”
1-08/16/2014 atspulgs l
Atbalstīt
Vērtējums - 45.00 %
1.52 Mana, tava – mūsu Daugava
1-08/31/2014 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 48.00 %
1.53 Daba – mums, mēs – dabai
1-08/34/2014 Mārtiņa Fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 45.00 %
1.54 Gribu būt ornitologs!
1-08/87/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 50.00 %
1.55 Nometne „Dabas spogulī lūkojoties”
1-08/122/2014 Bērnu vides skola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.56 Zirgs kā videi draudzīgs, alternatīvs pārvietošanās līdzeklis
1-08/101/2014 Jātnieku sporta klubs "Demora"
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
1.57 Nometne "Jauno dabas pētnieku skola"
1-08/133/2014 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 36.00 %
1.58 Dabas darbnīca „Jaunsēlpils 2014”
1-08/149/2014 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Atbalstīt
Vērtējums - 48.00 %
1.59 Saudzē dabu = radi ko labu!
1-08/36/2014 Saldus 2.vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 44.00 %
1.60 No idejas līdz risinājumam 48 stundu laikā
1-08/134/2014 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 37.00 %
1.61 „Mana EKO pēda pasaulē”
1-08/107/2014 Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 38.00 %
1.62 Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības zinību vasaras nometne
1-08/71/2014 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 40.00 %
1.63 Nometne bērniem „Dzīvosim zaļākā pasaulē!”
1-08/73/2014 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 42.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.