Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 5- 21.10.2013 rezultāti

1. Latvijas vides aizsardzības fonda turpmākās darbības prioritātes
1.1 Latvijas vides aizsardzības fonda turpmākās darbības prioritātes
2. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas
2.1 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja kandidatūru izvirzīšana
2.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana
3. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3.1 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru izvirzīšana
3.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana
4. Projektu konkursu nolikumu projektu izskatīšana
4.1 Projektu konkursa nolikuma projekta finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" izskatīšana
4.2 Projektu konkursa nolikuma projekta finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" izskatīšana
5. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
5.1 Pagalmu kustība –par individuālo atbildību un jūras saglabāšanu
1-08/131/2013 Pēdas LV
5.2 Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai
5.3 Zivju faunas ekspertu līdzdalība Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā)
5.4 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
5.5 Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā
1-08/135/2013 Valsts vides dienests
5.6 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides aizsardzības problēmām saistītos jautājumos
1-08/136/2013 Valsts vides dienests
5.7 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā
1-08/137/2013 Valsts vides dienests
5.8 Dabas koncertzāle 2014
1-08/138/2013 Dabas koncertzāle
5.9 Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/139/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
5.10 Bīstamo koku nozāģēšana Gaujas nacionālā parka teritorijā izmantojot arboristu pakalpojumus
1-08/140/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.