Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 3- 12.02.2013 rezultāti

1. Iesniegto projektu vērtēšana vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”
1.1 Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)
1-08/29/2013 Latvijas Radio
Vērtējums - 44.00 %
1.2 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 1.programmā
1-08/24/2013 Latvijas Radio
Vērtējums - 44.00 %
1.3 ”Dabas pētnieks 2013”– integrētas nodarbības angļu valodā
1-08/70/2013 Privātsākumskola
Vērtējums - 32.00 %
1.4 Jaunietis vidē
1-08/27/2013 Increso
Vērtējums - 34.00 %
2. Iesniegto papildus dokumentu izvērtēšana iesniegtajiem projektiem finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
2.1 Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas Dabas muzejā (pirmā kārta)
1-08/44/2012 Latvijas Dabas muzejs
2.2 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
2.3 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
2.4 Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā
1-08/55/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
2.5 Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
2.6 Dabas aizsardzības popularizēšana
1-08/78/2012 VARAM
2.7 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
2.8 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
2.9 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
2.10 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
2.11 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
2.12 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/90/2012 Valsts vides dienests
2.13 Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un kodoldrošībā
1-08/94/2012 Valsts vides dienests
2.14 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
2.15 Saglabāsim tīru vidi Jelgavā
1-08/96/2012 Valsts vides dienests
2.16 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
2.17 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
2.18 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/102/2012 Valsts vides dienests
3. Projektu konkursa nolikuma vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība t.sk. dabas kapitāla izpratnē” projekta un iesniegto priekšlikumu izskatīšana
3.1 Projektu konkursa nolikuma vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība t.sk. dabas kapitāla izpratnē” projekta un iesniegto priekšlikumu izskatīšana
4. Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu izskatīšana
4.1 Dabas koncertzāle 2013
1-08/85/2013 Dabas koncertzāle
4.2 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana
1-08/84/2013 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
4.3 Nemēslo mežā
1-08/83/2013 Latvijas valsts meži, AS
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.