Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 24.01.2013 rezultāti

1. Par projektu vērtēšanu un punktu piešķiršanu
1.1 Par projektu vērtēšanu un punktu piešķiršanu
2. Iesniegto projektu izsludinātajā konkursā projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" vērtēšana
2.2 Avenes reciklēšanas skola
1-08/2/2013 Avene BFF
Vērtējums - 38.00 %
2.3 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) - starpnozaru dialoga un izglītības tilts
1-08/14/2013 Dumpis
Vērtējums - 46.00 %
2.4 Žurnāla "Vides Vēstis" izdošana
1-08/15/2013 Vides Vārds
Vērtējums - 52.00 %
2.5 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/16/2013 Latvijas Tirgotāju kamera
2.6 12 stāsti par dabu bērnu žurnālā SPICĪTE
1-08/17/2013 SERVET
Vērtējums - 39.00 %
2.7 Laikraksta "Kuzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/18/2013 Kurzemes Vārds
Vērtējums - 43.00 %
2.8 Latvijas dabas daudzveidība. Iepazīt, lai saglabātu
1-08/21/2013 Zaļais circenis
Vērtējums - 44.00 %
2.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2013.gadā
1-08/28/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 56.00 %
2.11 Vides raidījumu cikls "Zaļās dzīves skola"
1-08/19/2013 TV Kurzeme
Vērtējums - 48.00 %
2.13 TV raidījumu cikls "Vides Fakti"
1-08/26/2013 Finger Film Production
Vērtējums - 39.00 %
2.14 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Vienkāršie jautājumi” veidošana Baltkom Radio
1-08/30/2013 Baltkom Radio
Vērtējums - 30.00 %
2.15 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltītu radio raidījumu „Voice Control” veidošana Baltkom Radio
1-08/31/2013 Baltkom Radio
Vērtējums - 38.00 %
2.16 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Eko-TOP” veidošana Baltkom Radio
1-08/32/2013 Baltkom Radio
Vērtējums - 26.00 %
2.17 Radio raidījums "Zaļais elements"
1-08/35/2013 homo ecos:
Vērtējums - 34.00 %
2.18 Vides apziņas veidošana Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/39/2013 ĶILUPE
Vērtējums - 50.00 %
2.19 Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/48/2013 Kurzemes Radio
Vērtējums - 35.00 %
2.20 Mans mīļais draugs
1-08/50/2013 Latvijas Neatkarīgā Televīzija
Vērtējums - 45.00 %
2.21 Sprīdīši ir dabas un vides draugi
1-08/3/2013 Sprīdīšu draugi
Vērtējums - 30.00 %
2.22 Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/5/2013 Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"
Vērtējums - 43.00 %
2.23 Mums rūp mūsu nākotne
1-08/9/2013 Mēs-Staļģenes skolai
Vērtējums - 40.00 %
2.24 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "Asarītis"
1-08/10/2013 Mālpils zivīm
Vērtējums - 45.00 %
2.25 Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas skolēniem
1-08/13/2013 Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte"
Vērtējums - 47.00 %
2.26 Atklāj Rāznas ezera bagātības
1-08/33/2013 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Vērtējums - 36.00 %
2.27 Esmu draugos ar dabu
1-08/34/2013 Solis tuvāk
Vērtējums - 32.00 %
2.28 Desmit zaļi mezgli
1-08/37/2013 homo ecos:
Vērtējums - 44.00 %
2.29 Vides izziņas dienas nometne „Vasarā kā pasakā” 6-10 gadus veciem bērniem
1-08/46/2013 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Vērtējums - 41.00 %
2.30 Daba un es tajā
1-08/54/2013 Par zaļu Pierīgu
Vērtējums - 37.00 %
2.31 Vides nometnes „Baby Sapiens-3” organizēšana
1-08/57/2013 Raidstacija Viktorija
Vērtējums - 31.00 %
2.32 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "21.gadsimts - 3.Baltiņu nometne"
1-08/60/2013 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Vērtējums - 28.00 %
2.33 Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!”
1-08/62/2013 Stāvais krasts
Vērtējums - 45.00 %
2.34 Vides izglītības nometne Tērvetes novada skolēniem
1-08/64/2013 Tērvetnieki
Vērtējums - 52.00 %
2.35 Nometne „Izzini dabas mākslu”
1-08/67/2013 Nodibinājums-Sociālo pakalpojumu aģentūra "Ģimenes krīzes centrs"
Vērtējums - 35.00 %
2.36 Vasaras piedzīvojums Rucavā
1-08/68/2013 Cerība.Ticība.Mīlestība
Vērtējums - 33.00 %
2.37 Liepājas skolēnu nometne „Zaļais draugs”
1-08/69/2013 Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība
Vērtējums - 40.00 %
2.38 Vides izziņas nometne bērniem
1-08/72/2013 Limbažu lauvas
Vērtējums - 50.00 %
2.39 Par zaļu pat vēl zaļāks
1-08/73/2013 Limbažu lauvas
Vērtējums - 40.00 %
2.40 Jump in! (Lec iekšā!)
1-08/74/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Vērtējums - 26.00 %
2.41 Dabas bērni
1-08/76/2013 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Vērtējums - 50.00 %
2.42 Ūdens pasaule
1-08/77/2013 Es-tev, Tu-man!
Vērtējums - 36.00 %
2.43 Zāļu diena, pļavas diena, siena diena
1-08/6/2013 Ūdenszīmes
Vērtējums - 44.00 %
2.44 Talka zaļai nākotnei
1-08/7/2013 Ūdenszīmes
Vērtējums - 47.00 %
2.45 Daba bērniem
1-08/11/2013 Zantes ģimenes krīzes centrs
Vērtējums - 52.00 %
2.46 Izglītojoša muzikāla dabas mācības stunda „Kāpēc raudāja stārķis ?”
1-08/23/2013 M.G. Mūzika
Vērtējums - 32.00 %
2.47 Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā
1-08/25/2013 Liel.Barons
Vērtējums - 54.00 %
2.48 Videi draudzīgu biroju nedēļa ZAĻĀ ŽURKA 2013
1-08/36/2013 homo ecos:
Vērtējums - 33.00 %
2.49 Informatīvā akcija – Aizsardzība pret kastu eroziju
1-08/40/2013 Baltijas krasti
Vērtējums - 44.00 %
2.50 Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai
1-08/41/2013 Baltijas krasti
Vērtējums - 49.00 %
2.51 Iedzīvotāju iesaistīšana un sabiedrības apziņas celšana par vides problēmām 8 talku pasākumos
1-08/42/2013 Vides aizsardzības klubs
Vērtējums - 46.00 %
2.52 Ikdienas riteņbraukšana cilvēkam un videi
1-08/43/2013 Baltijas Vides Forums
Vērtējums - 44.00 %
2.53 „Jūras diena 2013” ekosistēmu pieejas izpratnes veicināšanai
1-08/44/2013 Baltijas Vides Forums
Vērtējums - 56.00 %
2.54 Inovāciju konkurss „Mācies no dabas!”
1-08/45/2013 Bērnu vides skola
Vērtējums - 50.00 %
2.55 Akcija „Atbildīgs par sevi, atbildīgs par vidi, atbildīgs par tevi”
1-08/47/2013 Vides izglītotāju asociācija
Vērtējums - 30.00 %
2.56 Uzplauksti savai pilsētai
1-08/49/2013 Nekomerciālās kultūras attīstības centrs
Vērtējums - 36.00 %
2.57 Akcija „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!”
1-08/52/2013 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 58.00 %
2.58 Atbalsts dzīvnieku pilnvērtības adoptācijas procesam
1-08/53/2013 Par zaļu Pierīgu
Vērtējums - 18.00 %
2.59 Ventas upes problēmas Kuldīgas jauniešu skatījumā
1-08/58/2013 Raidstacija Viktorija
Vērtējums - 23.00 %
2.60 Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”
Vērtējums - 54.00 %
2.61 Saglabāsim Latvijas piekrasti - 2013!
1-08/61/2013 Latvijas Zaļā kustība
Vērtējums - 41.00 %
2.62 Vides kvalitātes uzlabošana sabiedrības labā
1-08/65/2013 Krāslavas rajona partnerība
Vērtējums - 36.00 %
2.63 Domā par nākotni!
1-08/66/2013 Sabiedrības attīstības centrs
Vērtējums - 41.00 %
2.64 Roku rokā uz gaišo nākotni
1-08/75/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Vērtējums - 23.00 %
2.65 Akcija „Mana Jūra 2013”
1-08/78/2013 Vides Izglītības fonds
Vērtējums - 50.00 %
2.66 Ekoskolu globālās rīcības diena Latvijā
1-08/79/2013 Vides Izglītības fonds
Vērtējums - 40.00 %
2.67 Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu
1-08/81/2013 Zaļās burves
Vērtējums - 44.00 %
3. Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu vērtēšana
3.1 Avenes aktīvo vides draugu pielikumi
1-08/1/2013 Avene BFF
Vērtējums - 34.00 %
3.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/4/2013 VARAM
3.2 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā
1-08/82/2013 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
3.3 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2013.gadā
1-08/80/2013 Vides Izglītības fonds
3.10 Abavas ielejas Ziņas
1-08/55/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 28.00 %
3.12 Atbildīgs dzīvesveids "DABA.VIDE.MĒS"
1-08/20/2013 SALDENIEKI SALDENIEKIEM
Vērtējums - 24.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.