Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 8- 21.12.2010 rezultāti

1. Iesniegto projektu finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” vērtēšana
1.1 Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/42/2010 Latvijas Dabas muzejs
1.2 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālās administrācijas un teritoriālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/52/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
1.3 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā.
1-08/53/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
1.4 Vadlīniju izstrāde īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai un apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai
1-08/54/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
1.5 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/55/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
1.6 NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā
1-08/43/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
1.7 Latvijas pārstāvja piedalīšanās Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizāciju sanāksmēs Polijā
1-08/44/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
1.8 Vietējās floras ekspozīcijas izveides uzsākšana VA „Nacionālais botāniskais dārzs”
1-08/45/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
1.9 Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 2011.gadā
1-08/46/2010 Nacionālais botāniskais dārzs
1.10 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā 2011.gadā
1-08/47/2010 Vides ministrija
1.11 Grīdas seguma nomaiņa un ugunsdrošības signalizācijas atjaunošana 2. -3.stāvā ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā
1-08/36/2010 Valsts vides dienests
1.12 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/37/2010 Valsts vides dienests
1.13 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2011.gadā
1-08/38/2010 Valsts vides dienests
1.14 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/39/2010 Valsts vides dienests
1.15 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/40/2010 Valsts vides dienests
1.16 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana un darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām
1-08/41/2010 Valsts vides dienests
1.17 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana 2011.gadā
1-08/34/2010 Vides pārraudzības valsts birojs
2. Iesniegto projektu finansējuma saņemšanai no budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammām vērtēšana
2.1 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/51/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
2.2 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/35/2010 Valsts vides dienests
2.3 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/56/2010 Vides ministrija
2.4 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2011. gadā
1-08/33/2010 Vides ministrija
2.5 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/48/2010 Vides ministrija
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.