Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 7- 02.12.2010 rezultāti

1. Projektu finansēšana 2011.gadā vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”
1.1 Par projektu vērtēšanas un finansēšanas principiem 2011.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā"
1.2 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba)
1-08/982/2008 Dumpis
1.3 Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana Planēta”
1-08/1005/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
1.4 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/1013/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
1.5 Bērnu tuvināšana dabai - 2009 - 2011
1-08/974/2008 Zaļais circenis
1.6 Žurnāls «Vides Vēstis»
1-08/1019/2008 Vides Vārds
1.7 Vides raidījums „Dabas taka”
1-08/986/2008 Filmu studija "Ezis"
1.8 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām - „Zaļais īpašums”
1-08/975/2008 Labvakar
1.9 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/849/2008 Latvijas Radio
1.10 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
1.11 DABAS GRĀMATA
1-08/994/2008 Latvijas Televīzija
1.12 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
2. Projektu finansēšana 2011.gadā vadlīnijā „Vides monitorings”
2.1 Par projektu vērtēšanas un finansēšanas principiem 2011.gadā vadlīnijā "Vides monitorings"
2.2 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
2.3 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
2.4 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
2.5 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
2.6 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
2.7 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2011.gadā
1-08/29/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
3. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.