Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 5- 11.08.2010 rezultāti

1. LIFE + līdzfinansējumam iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Informācijas kampaņa par energoefektivitāti (EEFI)
1-08/11/2010 Rīgas Tehniskā universitāte
Neatbalstīt
1.2 Komunikācijas kampaņa Baltijas valstīs par bīstamām ķīmiskām vielām: NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS "BaltInfoHaz"
1-08/15/2010 Baltijas Vides Forums
Atbalstīt
1.3 Aizsargājamo ainavu apvidi “Augšdaugava” un “Augšzeme”, sadarbība un sabiedrības rezonanse – saglabāšanas un attīstības garantija
1-08/20/2010 BATMAN
Neatbalstīt
1.4 Informatīvā kampaņa „Nē cilvēku izraisītiem mežu ugunsgrēkiem!”
1-08/12/2010 Vides projekti
Daļēji atbalstīt
1.5 Klimats – vides un ģimenes aktualitāte
1-08/18/2010 Madonas novada pašvaldība
Neatbalstīt
1.6 Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (Meža biotopu stāvokļa novērtējums un biotopu atjaunošanas pasākumi Gaujas nacionālajā parkā)
1-08/14/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Daļēji atbalstīt
1.7 Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana. (Meliorācijas sistēmu ietekmēto biotopu stāvokļa novērtējums Ķemeru nacionālajā parkā)
1-08/13/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
1.8 Invazīvo sugu detalizētas kartēšanas izstrādāšana un apkarošanas aktivitāšu veikšana aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena” teritorijā
1-08/19/2010 Madonas novada pašvaldība
Neatbalstīt
1.9 Vietējās sabiedrības iesaistīšana Natura2000 teritoriju apsaimniekošanā un pozitīvas attieksmes veicināšana, demonstrējot caur dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem gūstamos vides, sociālos un ekonomiskos ieguvumus.
1-08/9/2010 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atbalstīt
1.10 Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei
1-08/10/2010 Fizikālās enerģētikas institūts
Neatbalstīt
1.11 Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai ar daļiņām no biomasas sadedzināšanas individuālajā apkurē
1-08/16/2010 Baltijas Vides Forums
Daļēji atbalstīt
1.12 Ilgtspējīga piepilsētas apdzīvojuma pārvaldība Pierīgas piemērs
1-08/17/2010 Rīgas plānošanas reģions
Neatbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.