Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 3- 22.04.2010 rezultāti

1. Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu vērtēšana
1.1 Unikāla dzintara gabala iegāde
1-08/7/2010 Dabas muzeja atbalsta biedrība
2. Vadlīnijas "Vides monitorings" projektu, kuriem piešķirts finansējums 2009.gadā un kuriem konceptuāli atbalstīts finansējuma laika posmā 2008 – 2012 vērtēšana
2.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
3. Atkārtoti izskatāmo projektu vērtēšana
3.1 5.Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās
1-08/3/2010 Valsts vides dienests
3.2 Telpu iekārtošana pastāvīgās ekspozīcijas izveidei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centrā
1-08/5/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.