Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 23.03.2010 rezultāti

1. Informācijas sniegšana par projektu "Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskā darbības daļēja nodrošināšana"
1.1 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskā darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2009 Vides ministrija
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
2.2 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
3. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
3.1 5.Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās
1-08/3/2010 Valsts vides dienests
3.2 Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē
1-08/4/2010 Valsts vides dienests
3.3 Telpu iekārtošana pastāvīgās ekspozīcijas izveidei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centrā
1-08/5/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
4. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Vides izglītības fonda programma"
4.1 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2010. gadā
1-08/6/2010 Vides Izglītības fonds
5. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.