Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 3- 14.02.2019 rezultāti

1. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
1.1 Lielā talka 2019 (27.aprīlis)
1-08/27/2019 Pēdas LV
Atbalstīt
2. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2019.gada otrajā kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā
1-08/21/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 86.67 %
2.2 Pirmo vienota parauga mācību nodrošināšana tūrismā iesaistītajām pusēm Latvijas ĪADT
1-08/22/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 90.00 %
2.3 Dižkoku saglabāšanas pasākumi
1-08/23/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 83.33 %
2.4 Dabas izglītības centra izveide Gaujas Nacionālajā parkā – Siguldā
1-08/24/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 60.00 %
2.5 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku tehnisko prasmju attīstība
1-08/25/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 83.33 %
2.6 Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/26/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 80.00 %
2.7 Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana.
1-08/11/2019 Latvijas Dabas muzejs
Vērtējums - 76.67 %
2.8 Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem
1-08/3/2019 VARAM
Vērtējums - 70.00 %
2.9 Priekšlikumi nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai Latvijā
1-08/4/2019 VARAM
Vērtējums - 84.44 %
2.10 VASAB Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes un Latvijas prezidentūras noslēguma konferences organizēšana
1-08/5/2019 VARAM
Vērtējums - 66.67 %
2.11 Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu (BRAPUS), sistēmu funkcionalitātes uzlabošana
1-08/6/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Vērtējums - 66.67 %
2.12 Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksei, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi
1-08/7/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Vērtējums - 70.00 %
2.13 Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana
1-08/8/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Vērtējums - 66.67 %
2.14 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai prezentēšana un mērķauditorijas informēšana.
1-08/9/2019 VARAM
Vērtējums - 50.00 %
2.15 Atbalsts Prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē 2019. gadā
1-08/10/2019 VARAM
Vērtējums - 50.00 %
2.16 Dzeramā ūdens iekārtu uzstādīšana dzeramā ūdens piegādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās
1-08/19/2019 VARAM
Vērtējums - 43.33 %
2.17 Iestādes veiktspējas stiprināšana atbilstoši novitātēm
1-08/20/2019 Vides pārraudzības valsts birojs
Vērtējums - 100.00 %
2.18 VVD amatpersonu profesionālās veiktspējas pilnveide
1-08/14/2019 Valsts vides dienests
Vērtējums - 80.00 %
2.19 “Zaļās vērtības” – sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamats
1-08/15/2019 Valsts vides dienests
Vērtējums - 73.33 %
2.20 Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos
1-08/16/2019 Valsts vides dienests
Vērtējums - 90.00 %
2.21 Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide
1-08/17/2019 Valsts vides dienests
Vērtējums - 63.33 %
2.22 VVD veiktspējas stiprināšana, samazinot klientu apkalpošanas laiku
1-08/18/2019 Valsts vides dienests
Vērtējums - 73.33 %
2.23 Eiropas mobilitātes nedēļas 2019 (EMN2019) komunikācijas kampaņa
1-08/12/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Vērtējums - 73.33 %
2.24 Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā
1-08/13/2019 VARAM
Vērtējums - 80.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.