Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 18- 29.11.2018 rezultāti

1. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2019.gada iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana
1-08/353/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 90.00 %
1.2 Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai
1-08/354/2018 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.3 Dzīvojam zaļi: svinam 30. gadus vides aizsardzības sistēmai Latvijā
1-08/355/2018 Valsts vides dienests
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 40.00 %
1.4 VVD vadošās amatpersonas – profesionāli vadītāji un līderi
1-08/356/2018 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 76.67 %
1.5 Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos
1-08/357/2018 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
1.6 LEAN sistēmas ieviešana Valsts vides dienestā
1-08/358/2018 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 73.33 %
1.7 Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”
1-08/359/2018 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 86.67 %
1.8 Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana
1-08/360/2018 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 76.67 %
1.9 DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/361/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 73.33 %
1.10 Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/362/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 90.00 %
1.11 EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „Nature on Your Mind – understanding our values!”
1-08/363/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
1.12 Tūrismā iesaistīto pušu izglītošana Latvijas ĪADT
1-08/364/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 60.00 %
1.13 Izpēte par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas iespējām jaunām preču un pakalpojumu grupām (papildus esošajiem 2017.gada MK not. Nr. 353 )
Neatbalstīt
Vērtējums - 33.33 %
1.14 Dižkoku saglabāšanas pasākumi
1-08/366/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.15 Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā
Atbalstīt
Vērtējums - 100.00 %
1.16 Pārtikas atkritumu kā resursu efektīva izmantošana
Atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
1.17 Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē
Atbalstīt
Vērtējums - 60.00 %
1.18 Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai
Atbalstīt
Vērtējums - 76.67 %
1.19 Mācību programma un diskusijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
1.20 Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai
Atbalstīt
Vērtējums - 60.00 %
2. Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana" iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Žurnāls “Vides Vēstis”
1-08/340/2018 Vides Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 95.00 %
2.2 Žurnāls IEVA DZĪVO ZAĻI
1-08/342/2018 Žurnāls Santa
Atbalstīt
Vērtējums - 80.00 %
2.3 LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2019. gadā
1-08/343/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 92.50 %
2.4 Kā dzīvot zaļāk? Roc dziļāk! Zini vairāk!
1-08/344/2018 Reģionu Mediji
Atbalstīt
Vērtējums - 70.00 %
3. Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Vides erudīts
1-08/345/2018 Vidzemes televīzija
Atbalstīt
Vērtējums - 90.00 %
3.2 Urga. Pa straumei
1-08/346/2018 Paēdis.lv
Atbalstīt
Vērtējums - 83.33 %
3.3 TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2019
1-08/347/2018 Finger Film Production
Atbalstīt
Vērtējums - 97.50 %
3.4 RīgaTV 24 raidījums “Būtu zinājis...”
1-08/348/2018 TV Latvija
Atbalstīt
Vērtējums - 77.50 %
3.5 RīgaTV24 raidījums “Dabas Tops”
1-08/349/2018 TV Latvija
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 52.50 %
3.6 Vides raidījumu cikls „Kā pieci pirksti”
1-08/350/2018 TV Kurzeme
Atbalstīt
Vērtējums - 72.50 %
3.7 Specializēts vides izglītības televīzijas raidījumu cikls “Emīla darbiņi”
1-08/351/2018 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Atbalstīt
Vērtējums - 85.00 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.