Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 14- 23.08.2018 rezultāti

1. Par plānotajiem projektu konkursiem un to koncepcijām 2019.gadā
1.1 Par plānotajiem projektu konkursiem un to koncepcijām 2019.gadā
2. Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
2.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai"
2.2 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība"
3. Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
3.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi"
3.2 Par konkursu nolikumu projektu aktivitātē "Sabiedrības izglītošana tiešā saskarsmē "
4. Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā"
4.1 Par konkursu nolikumu projektiem aktivitātē Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu plašsaziņas līdzekļos (medijos)"
5. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
5.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai"
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.