Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 18.01.2018 rezultāti

1. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2018.gada konkursa I kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas pabeigšana un priekšnosacījumu izpilde to turpmākai apsaimniekošanai
1-08/17/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 90.50 %
1.2 Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” pilnveide un popularizēšana
1-08/18/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 97.60 %
1.3 DAP darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/19/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 71.40 %
1.4 Dendroloģisko stādījumu detalizēta inventarizācija to aizsardzības statusa nodrošināšanai
1-08/20/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 92.90 %
1.5 Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 2. posms
1-08/21/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 90.50 %
1.6 Zinātniski izglītojošā laboratorija – fotosintēze
1-08/22/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 95.20 %
1.7 Nacionālie parki laiku lokos
1-08/23/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 85.70 %
1.8 Biotehnisko pasākumu veikšana bioloģiskās daudzveidības palielināšanai Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajās Rāznas Nacionālā parka mežaudzēs
1-08/24/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 59.50 %
1.9 DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/25/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 85.70 %
1.10 Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana
1-08/2/2018 Latvijas Dabas muzejs
Vērtējums - 97.60 %
1.11 Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem
1-08/3/2018 Latvijas Dabas muzejs
Vērtējums - 64.30 %
1.12 Metodiskais atbalsts zaļā iepirkuma piemērošanai
Vērtējums - 66.70 %
1.13 VARAM kapacitātes celšana valsts atbalsta jautājumos
1-08/1/2018 VARAM
Vērtējums - 73.80 %
1.14 Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas paplašināšana un pilnveidošana
1-08/5/2018 VARAM
Vērtējums - 71.40 %
1.15 Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē
1-08/6/2018 VARAM Vides aizsardzības departaments
Vērtējums - 95.20 %
1.16 Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10 000
1-08/13/2018 VARAM
Vērtējums - 83.30 %
1.17 Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam
1-08/14/2018 VARAM
Vērtējums - 78.60 %
1.18 Eiropas mobilitātes nedēļas 2018 komunikācijas kampaņa
1-08/15/2018 VARAM
Vērtējums - 66.70 %
1.19 Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā
1-08/16/2018 VARAM
Vērtējums - 88.10 %
1.20 Atbalsts prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē
1-08/26/2018 VARAM
Vērtējums - 83.30 %
1.21 Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā
1-08/4/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 83.30 %
1.22 Starptautisko saistību izpilde labākai vides pārvaldībai
1-08/7/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 100.00 %
1.23 “Zaļā izcilība” – veltījums Latvijas simtgadei
1-08/8/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 88.10 %
1.24 Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai
1-08/9/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 97.60 %
1.25 Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide
1-08/10/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 90.50 %
1.26 Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju
1-08/11/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 88.10 %
1.27 VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana
1-08/12/2018 Valsts vides dienests
Vērtējums - 73.80 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.