Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 16- 20.10.2017 rezultāti

1. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Multisektoriālie projekti”
1.1 Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide”
Konceptuāli atbalstīt
1.2 Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Konceptuāli atbalstīt
1.3 Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”.
Konceptuāli atbalstīt
2. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”
2.1 ar konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
2.2 ar konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.