Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 12- 15.08.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Par darba kārtību
1.2 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana
1.3 Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana
2. Par projektiem, kuri iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2017.gadam nosacījumiem, 5.4.punkta nosacījumiem.
2.1 Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu
1-08/288/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
2.2 Darba aizsardzības apģērba un apavu iegāde DAP inspektoriem un ekspertiem
1-08/289/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 71.40 %
2.3 Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 90.50 %
2.4 Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā
1-08/291/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 90.50 %
2.5 Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana
1-08/293/2017 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 92.90 %
2.6 Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana
1-08/294/2017 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 90.50 %
3. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
3.1 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza karantīnas bloka speciālā aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana
1-08/292/2017 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.