Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 8- 06.04.2017 rezultāti

1. Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi" iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei
1-08/195/2017 Amatas novada pašvaldība
Vērtējums - 81.00 %
1.2 Latviešu ornitologam, dabas pētniekam, literātam J. Baltvilkam veltīts daudzfunkcionāls vides objekts “ Putnu kalns “
1-08/189/2017 Baltā vilka takas
Vērtējums - 75.00 %
1.3 Sēlijas dabas vērtības nākotnei
1-08/199/2017 Jēkabpils novada pašvaldība
Vērtējums - 67.00 %
1.4 Laivu piestātnes – pastaigu takas izveide Kandavā pie Abavas tilta
1-08/202/2017 Kandavas novada dome
Vērtējums - 74.00 %
1.5 Simtgadu Latvijas simtgadu dzīvnieks - Laika pastnieks nes vēstuli divsimtgadu Latvijai (LV100-Eo-LV200)
1-08/190/2017 Latgales ekoloģiskā biedrība
Vērtējums - 90.00 %
1.6 Ko glabā teiksmainais Lubāns
1-08/196/2017 Madonas novada pašvaldība
Vērtējums - 93.00 %
1.7 3K (Trīs K)
1-08/191/2017 Media Gids
Vērtējums - 88.00 %
1.8 Ķoņu kalna stāsts
1-08/200/2017 Naukšēnu novada pašvaldība
Vērtējums - 81.00 %
1.9 Skatu torņa un tam piegulošās infrastruktūras būvniecība NATURA 2000 teritorijā – dabas parkā “Ogres ieleja”, veicinot vides izglītību un sabiedrības mīlestību pret savu valsti, tās vērtībām
1-08/51/2017 Ogres novada pašvaldība
Vērtējums - 71.00 %
1.10 Endzeles parka stāsts
1-08/209/2017 Rūjienas novada pašvaldība
Vērtējums - 79.00 %
1.11 Vides sargi Latvijas simtgadei
1-08/198/2017 Saldus novada pašvaldība
Vērtējums - 67.00 %
1.12 Saules mājas izveide Ikšķilē
1-08/207/2017 Tautskola "99 Baltie zirgi"
Vērtējums - 64.00 %
1.13 Vides izglītības infrastruktūras objekta "Ģīmes upes dabas taka” izveide
1-08/197/2017 Valmieras pilsētas pašvaldība
Vērtējums - 74.00 %
1.14 Nacionālas nozīmes vides infrastruktūras izveide putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” un vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana
1-08/204/2017 Komunālā pārvalde
Vērtējums - 90.00 %
1.15 Bioloģiskā daudzveidība Valtenberģu muižas parka dīķos.
1-08/194/2017 Mazsalacas novada pašvaldība
Vērtējums - 79.00 %
1.16 Vides sakārtošana: Slūžu un tiltu pārbūve pie Ērģemes pilsdrupām
1-08/193/2017 Ērģemes bruņinieku pils
Vērtējums - 55.00 %
2. Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai" iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Zaļi domājam, droši dzīvojam
1-08/211/2017 Taurenītis 3
Vērtējums - 65.00 %
2.2 Gauja - mūsu kopējais lepnums. Esi atbildīgs!
1-08/214/2017 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Vērtējums - 44.00 %
2.3 Vide ap mums
1-08/219/2017 Latvijas zinātnes centru apvienība
Vērtējums - 70.00 %
2.4 Atbalsts 14. Eirāzijas zālāju konferences organizēšanai
1-08/218/2017 Latvijas Botāniķu biedrība
Vērtējums - 91.00 %
2.5 Kristiešu eko-atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida
1-08/222/2017 Caritas Latvija
Vērtējums - 56.00 %
2.6 Dalīsim brālīgi?
1-08/223/2017 homo ecos:
Vērtējums - 83.00 %
2.7 Tīra vide teiks PALDIES!
1-08/220/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Vērtējums - 52.00 %
2.8 Cikla “Es. Mēs. Dabā un pasaulē” bērnu mācību nometne “Zaļās nākotnes ideju tirgus”
1-08/248/2017 Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība
Vērtējums - 57.00 %
2.9 Vides izglītības materiāla izstrāde pirmsskolai un sākumskolai darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu
1-08/234/2017 Latvijas Zaļā josta
Vērtējums - 83.00 %
2.10 Videi draudzīgu biroju iesaiste nolietotu mobilo telefonu vākšanas organizēšanā
1-08/235/2017 Latvijas Zaļā josta
Vērtējums - 59.00 %
2.11 Videi nedraudzīga iepakojuma mazināšanas kampaņa Tiešās pirkšanas tīklā
1-08/238/2017 Zemes draugi
Vērtējums - 74.00 %
2.12 Būvniecības nozarē nodarbināto speciālistu izglītošana vides jautājumos
1-08/240/2017 Latvijas Dzīvnieku un vides aizsardzības centrs
Vērtējums - 61.00 %
2.13 Samazini pārtikas atkritumus savā skolā
1-08/241/2017 Ekodizaina kompetences centrs
Vērtējums - 82.00 %
2.14 Iedvesma ilgtspējai
1-08/239/2017 Aspāzija
Vērtējums - 64.00 %
2.15 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni
1-08/227/2017 Ķemeru nacionālā parka fonds
Vērtējums - 96.00 %
2.16 Dabai draudzīga meža apsaimniekošana
1-08/237/2017 Pasaules Dabas fonds
Vērtējums - 100.00 %
2.17 Vides interpretācija Abavas senlejā
1-08/251/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 93.00 %
2.18 Videi draudzīgs viedokļu līderis
1-08/250/2017 Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonds
Vērtējums - 48.00 %
2.19 Iepazīsti un sargā!
1-08/246/2017 Ķoņu kalna dzīves skola
Vērtējums - 80.00 %
2.20 No pilsētas uz laukiem – ceļvedis patēriņa samazināšanai
1-08/244/2017 Latvijas permakultūras biedrība
Vērtējums - 83.00 %
2.21 Zaļā Kuldīgas iela
1-08/242/2017 Aleju Aizsardzība (AA)
Vērtējums - 47.00 %
3. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība" aktivitātē "Vietējās vides iniciatīvas" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Videi draudzīgākā Cēsu iela
1-08/206/2017 Cēsu novada pašvaldība
Vērtējums - 71.00 %
3.2 Doma – daba - darbs jeb 3D
1-08/203/2017 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Vērtējums - 83.00 %
3.3 Bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Popē 1.etaps
1-08/212/2017 Popes muiža
Vērtējums - 78.00 %
3.4 Jēkabpils novada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana
1-08/213/2017 Augšzemes lauku NVO apvienība
Vērtējums - 88.00 %
3.5 Vides stāvokļa uzlabošanas un saglabāšanas pasākumi Kokneses parkā
1-08/217/2017 Kokneses novada dome
Vērtējums - 58.00 %
3.6 Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana
1-08/215/2017 Raunas novada dome
Vērtējums - 68.00 %
3.7 Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas, Skolas ielā 1, Kūku pagasts, Krustpils novads
1-08/236/2017 SILTA SIRDS
Vērtējums - 71.00 %
3.8 Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai
1-08/216/2017 Valmieras pilsētas pašvaldība
Vērtējums - 60.00 %
3.9 Bioloģiski vērtīgo koku un pieguļošo teritoriju sakopšana, iesaistot un izglītojot vietējo kopienu
1-08/224/2017 Krimuldas novada dome
Vērtējums - 77.00 %
3.10 Vides saglabāšanas un aizsardzības pasākumi Pekas pilskalna apkārtnē
1-08/226/2017 Beverīnas novada pašvaldība
Vērtējums - 74.00 %
3.11 Vesels dabas parks – vesels Tu!
1-08/221/2017 Eko forums
Vērtējums - 87.00 %
3.12 Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!
1-08/225/2017 Dagdas novada pašvaldība
Vērtējums - 68.00 %
3.13 Jaunaglonas dendroloģiskā parka sakārtošana
1-08/228/2017 Aglonas novada dome
Vērtējums - 75.00 %
3.14 Zaļā rota savam ciemam
1-08/245/2017 Kūzuls
Vērtējums - 45.00 %
3.15 Rūjas posma Ķoņu dzirnavas – Naukšēni atgriešana dabas tūrisma apritē veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunošanu
1-08/247/2017 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Vērtējums - 94.00 %
3.16 Mūsu dižkoki
1-08/254/2017 Virica
Vērtējums - 66.00 %
3.17 Tīra vide un tīrs Tu pats!
Vērtējums - 46.00 %
3.18 Abavas upes tīrīšana
1-08/252/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 73.00 %
3.19 Ainavas un kultūrvēstures saglabāšana Abavas senlejā
1-08/253/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 69.00 %
3.20 Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā
1-08/232/2017 Grobiņas novada dome
Vērtējums - 79.00 %
4. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
4.1 Nemēslo mežā
1-08/255/2017 Latvijas valsts meži, AS
Konceptuāli atbalstīt
4.2 FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017. gadā
1-08/256/2017 Vides Izglītības fonds
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.