Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 6- 09.03.2017 rezultāti

1. Vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses izdevumos” iesniegtie projekti
1.1 Dabas vērtību publikāciju sadaļa žurnālā A12
1-08/65/2017 5 labas ziņas
Vērtējums - 90.50 %
1.2 Esi gudrs – dzīvo zaļi!
1-08/64/2017 Balvu Vaduguns
Vērtējums - 81.00 %
1.3 Saimniekojam taupīgi un zaļi
1-08/58/2017 Bauskas dzīve
Vērtējums - 73.80 %
1.4 BD vides vidus
1-08/102/2017 Brīvā Daugava
Vērtējums - 76.20 %
1.5 Žurnāla "MMD" vides izglītības sadaļa
1-08/54/2017 Dumpis
Vērtējums - 88.10 %
1.6 Atbildība par vidi biznesa acīm
1-08/80/2017 Izdevniecība Dienas bizness
Vērtējums - 59.50 %
1.7 Zaļās dzīves ABC
1-08/90/2017 Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Vērtējums - 64.30 %
1.8 VIDES DIENA
1-08/87/2017 Izdevniecība Dienas Mediji
Vērtējums - 83.30 %
1.9 Tematiskais pielikums Vide mums, mēs videi
1-08/100/2017 Jaunais kurzemnieks
Vērtējums - 81.00 %
1.10 Pielikuma "Zaļā istaba" izdošana
1-08/56/2017 Kurzemes Vārds
Vērtējums - 90.50 %
1.11 Latgale – zaļa un tīra!
1-08/99/2017 Latgales laiks
Vērtējums - 69.00 %
1.12 Ielikums “Zaļā Latvija”
1-08/52/2017 Lauku avīze
Vērtējums - 61.90 %
1.13 Žurnāla „Ārsts.lv Vides sadaļa”
1-08/89/2017 Latvijas Ārstu biedrība
Vērtējums - 71.40 %
1.14 Iegildījums vidē = ieguldījums nākotnē
1-08/104/2017 Latvijas Būvinženieru savienība
Vērtējums - 66.70 %
1.15 Žurnāla “Putni dabā” pielikumi 2017. gadā
1-08/75/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 69.00 %
1.16 Vide un mēs
1-08/101/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Vērtējums - 76.20 %
1.17 Ogres novada sabiedrības vides izglītošana
1-08/92/2017 ĶILUPE
Vērtējums - 83.30 %
1.18 Iedzīvotāju izglītošana, kā dzīvot videi draudzīgi
1-08/83/2017 Reģionu Mediji
Vērtējums - 76.20 %
1.19 Videi draudzīgs un atbildīgs dzīvesveids Alūksnes un Apes novados
1-08/82/2017 Reģionu Mediji
Vērtējums - 81.00 %
1.20 Saudzīgai attieksmei pret dabu valstī nevar būt nomales!
1-08/79/2017 Reģionu Mediji
Vērtējums - 73.80 %
1.21 Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu
1-08/84/2017 Reģionu Mediji
Vērtējums - 66.70 %
1.22 Izpratnes veicināšana par videi draudzīgu dzīves veidu
1-08/85/2017 Reģionu Mediji
Vērtējums - 90.50 %
1.23 Ilgtspējīga vide Pierīgā
1-08/55/2017 Rīgas Apriņķa avīze
Vērtējums - 54.80 %
1.24 Par izglītotu un zinošu sabiedrību Aizkraukles reģionā
1-08/91/2017 Staburags
Vērtējums - 85.70 %
1.25 Vides Vēstis
1-08/57/2017 Vides Vārds
Vērtējums - 90.50 %
1.26 Ikmēneša ielikums “Dabas balss”
1-08/93/2017 Latvijas Dabas fonds
Vērtējums - 81.00 %
2. Vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” iesniegtie projekti
2.1 Star FM Zaļā ceturtdiena
1-08/76/2017 homo ecos:
Vērtējums - 97.60 %
2.2 Latgales daba, vide un cilvēks
1-08/94/2017 Divu krastu radio
Vērtējums - 57.10 %
2.3 Vides sadaļa Radio SWH raidījumā zaļais stūris
1-08/77/2017 Radio SWH
Vērtējums - 66.70 %
2.4 LR1 raidījuma "Zināmais nezināmajā" pielikums
1-08/86/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vērtējums - 81.00 %
2.5 Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā
1-08/106/2017 Radio 1
Vērtējums - 88.10 %
2.6 Es varu būt zaļš
1-08/53/2017 Vidzemes televīzija
Vērtējums - 88.10 %
2.7 Tavs dzīvesveids ir dabas daļa. II sezona
1-08/103/2017 Aizputes TV
Vērtējums - 69.00 %
2.8 TV sižetu cikls par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu "TAVA DABA"
1-08/81/2017 Finger Film Production
Vērtējums - 73.00 %
2.9 Cita puse
1-08/74/2017 Vides Filmu Studija
Vērtējums - 69.00 %
2.10 Informatīvi izglītojošs raidījumu cikls Praktiski Padomi ar aktuālu tematisko rubriku “Ekoinovācija”
1-08/78/2017 DK Media
Vērtējums - 47.60 %
2.11 Ārsts.lv kopā ar Pēteri Apini Vides sadaļa
1-08/88/2017 Latvijas Ārstu biedrība
Vērtējums - 59.50 %
2.12 Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā “Preses Klubs”
1-08/66/2017 TV Latvija
Vērtējums - 57.10 %
2.13 Vides sadaļa raidījumā Latgales aktualitātes
1-08/105/2017 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Vērtējums - 71.40 %
3. Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2017.gada konkursa II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/59/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 73.80 %
3.2 ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/60/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 100.00 %
3.3 Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 92.90 %
3.4 Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā
1-08/63/2017 Latvijas Dabas muzejs
Vērtējums - 85.70 %
3.5 VVD inspekcijas funkcijas kvalitātes paaugstināšana
1-08/67/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 92.90 %
3.6 Aktuālais VVD digitālu infografiku veidā
1-08/68/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 83.30 %
3.7 “Zaļā izcilība”- zaļākajai valstij pasaulē
1-08/69/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 83.30 %
3.8 Operatīva inspekcija- vides kvalitātes pamats
1-08/70/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 83.30 %
3.9 VVD amatpersonu veiktspējas paaugstināšana
1-08/71/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 88.10 %
3.10 Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā
1-08/72/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 90.50 %
3.11 Bezpilota lidaparātu funkcionalitātes pilnveidošana
1-08/73/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 78.60 %
3.12 Kapacitātes stiprināšana aprites ekonomikas politikas veidošanai
1-08/95/2017 VARAM
Vērtējums - 90.50 %
3.13 Informatīva materiāla par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Natura 2000 teritoriju tīkla karšu izdošana
1-08/96/2017 VARAM
Vērtējums - 85.70 %
3.14 Normatīvu saskaņošana ūdens kvalitātes vērtēšanai pēc slāpekļa un fosfora savienojumu koncentrācijām
1-08/97/2017 VARAM
Vērtējums - 97.60 %
3.15 Latvijas pieaicināto ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos
1-08/98/2017 VARAM
Vērtējums - 59.50 %
4. Par projektu, kas iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deliģējuma izpildei
4.1 Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos
1-08/62/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.