Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 4- 09.02.2017 rezultāti

1. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana
1-08/38/2017 Kokneses novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 72.50 %
1.2 Dažādu mitrāju biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers”
1-08/34/2017 Engures ezera dabas parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 81.30 %
1.3 Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/39/2017 Teiču dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 85.00 %
1.4 Putnu salas Engures ezerā
1-08/41/2017 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Atbalstīt
Vērtējums - 53.80 %
1.5 Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus
1-08/46/2017 Krāslavas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 85.00 %
1.6 Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā
1-08/36/2017 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Atbalstīt
Vērtējums - 76.30 %
1.7 Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana
1-08/44/2017 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 92.50 %
1.8 Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā
1-08/45/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 92.50 %
1.9 Apgaismojuma izveide Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē
1-08/42/2017 Ogres novada pašvaldība
Atbalstīt
Vērtējums - 65.00 %
1.10 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai
1-08/43/2017 Krimuldas novada dome
Atbalstīt
Vērtējums - 83.80 %
1.11 Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”
1-08/49/2017 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 96.30 %
2. Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Meža susura populācijas ģenētiskās daudzveidības izvērtējums populācijas dzīvotspējas kontekstā
1-08/47/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 91.40 %
2.2 Metodikas izstrāde un pielitošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi
1-08/40/2017 Latgales ekoloģiskā biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 100.00 %
3. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.