Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 17.01.2017 rezultāti

1. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
1.1 Aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses izdevumos"
1.2 Aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos"
1.3 Aktivitātē "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu"
1.4 Aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai"
2. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Vides izglītība"
3. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība"
4. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
5. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2017.gada konkursa I kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
5.1 Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana
1-08/2/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 92.90 %
5.2 Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks
1-08/3/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 90.50 %
5.3 Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana
1-08/4/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 90.50 %
5.4 Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana
1-08/5/2017 Valsts vides dienests
Vērtējums - 97.60 %
5.5 Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – otrā kārta
1-08/6/2017 VARAM
Vērtējums - 78.60 %
5.6 Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
1-08/7/2017 VARAM
Vērtējums - 76.20 %
5.7 VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”
1-08/16/2017 VARAM
Vērtējums - 81.00 %
5.8 Dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
1-08/8/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 76.20 %
5.9 Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
1-08/9/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 78.60 %
5.10 Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 95.20 %
5.11 Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 90.50 %
5.12 Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās
1-08/12/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 85.70 %
5.13 Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 88.10 %
5.14 Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 85.70 %
5.15 Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
1-08/15/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Vērtējums - 78.60 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.