Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 18- 28.11.2016 rezultāti

1. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
1.1 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana"
Konceptuāli atbalstīt
1.2 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana"
Konceptuāli atbalstīt
1.3 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana"
Konceptuāli atbalstīt
2. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"
2.1 Aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” un “ Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana"
Konceptuāli atbalstīt
3. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
3.1 Aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai"
Konceptuāli atbalstīt
3.2 Aktivitātē "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai"
Konceptuāli atbalstīt
4. Par konkursa nolikuma projektu Valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā
4.1 Nozares vides projekti
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.