Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 6- 26.04.2016 rezultāti

1. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"
1.1 Pielikuma "Zaļā istaba" izdošana
1-08/95/2016 Kurzemes Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 85.40 %
1.2 Žurnāla "MMD" vides izglītības sadaļa
1-08/96/2016 Dumpis
Atbalstīt
Vērtējums - 93.50 %
1.3 Vides saglabāšana Ludzas, Zilupes un Kārsavas novados
1-08/98/2016 Ludzas Zeme
Atbalstīt
Vērtējums - 57.60 %
1.4 Zaļā Pierīga
1-08/97/2016 Rīgas Apriņķa avīze
Atbalstīt
Vērtējums - 80.90 %
1.5 ielikums "Zaļā Latvija"
1-08/105/2016 Lauku avīze
Atbalstīt
Vērtējums - 68.30 %
1.6 Zaļas dzīves ABC
1-08/106/2016 Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Atbalstīt
Vērtējums - 62.80 %
1.7 Zaļi mācāmies, ražojam, dzīvojam!
1-08/108/2016 Bauskas dzīve
Atbalstīt
Vērtējums - 70.00 %
1.8 Vienas upes ceļš līdz jūrai – no niedrāja līdz niedrājam žurnālā A12
1-08/109/2016 5 labas ziņas
Atbalstīt
Vērtējums - 79.60 %
1.9 Vides diena
1-08/111/2016 Dienas Mediji
Atbalstīt
Vērtējums - 73.30 %
1.10 Rakstu sērija Apņemos dzīvot zaļāk
1-08/115/2016 Žurnāls Santa
Atbalstīt
Vērtējums - 68.30 %
1.11 Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/114/2016 Latvijas Būvinženieru savienība
Atbalstīt
Vērtējums - 80.60 %
1.12 Klimata pārmaiņas un to novēršana pasaulē un Latvijā
1-08/121/2016 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 80.20 %
1.13 Daba - mūsu bagātība
1-08/122/2016 Dienas žurnāli
Atbalstīt
Vērtējums - 78.10 %
1.14 Žurnāla “Putni dabā” pielikums bērniem
1-08/123/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 73.70 %
1.15 Ziņas no dabas parka
1-08/124/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 85.40 %
1.16 Tematisks pielikums Vide mums, mēs videi
1-08/125/2016 Jaunais kurzemnieks
Atbalstīt
Vērtējums - 73.30 %
1.17 Dzīvo zaļi!
1-08/126/2016 Brīvā Daugava
Atbalstīt
Vērtējums - 61.10 %
1.18 Videi draudzīga saimniekošana laukos
1-08/100/2016 Balvu Vaduguns
Atbalstīt
Vērtējums - 63.50 %
2. Iesniegtie radio projekti vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos"
2.1 Vides aizsardzības un izglītības raidījums “Daba stāsta”
1-08/112/2016 Radio Skonto
Atbalstīt
Vērtējums - 65.90 %
2.2 Dabas ēdienkarte
1-08/113/2016 Mans radio
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 44.80 %
2.3 Pa dabas stigām pie mums Latgalē
1-08/117/2016 Lietišķā Latgale
Atbalstīt
Vērtējums - 82.20 %
2.4 Star FM Zaļā ceturtdiena
1-08/118/2016 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 66.50 %
2.5 RADIO RUBRIKA AS RADIO SWH STACIJĀS
1-08/99/2016 Radio SWH
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 41.80 %
2.6 EKO - KULTŪRAS - vides izglītības radio programma Radio NABA
1-08/120/2016 Biedrība Naba
Atbalstīt
Vērtējums - 66.90 %
3. Iesniegtie televīzijas projekti vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos"
3.1 TE! Viszaļāk
1-08/103/2016 Vides Filmu Studija
Atbalstīt
Vērtējums - 84.60 %
3.2 Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā “Preses Klubs”
1-08/119/2016 TV Latvija
Atbalstīt
Vērtējums - 62.60 %
3.3 Glābsim Planētu
1-08/104/2016 Pirmais Baltijas Kanāls
Neatbalstīt
3.4 Tavs dzīvesveids ir dabas daļa
1-08/107/2016 Aizputes TV
Atbalstīt
Vērtējums - 67.80 %
3.5 Es varu būt zaļš
1-08/102/2016 Vidzemes televīzija
Atbalstīt
Vērtējums - 87.60 %
3.6 Mūsu vide ir mūsu atbildība
1-08/101/2016 Valmieras TV, SIA
Atbalstīt
Vērtējums - 65.60 %
3.7 Dabas vērtību saglabāšanu popularizējošs un izglītojošs sižetu cikls "Simts gadu lapas dzītas, simts gadu vainagos vītas"
1-08/116/2016 Finger Film Production
Atbalstīt
Vērtējums - 66.70 %
3.8 Kultūra kā augu valsts spogulis: iepazīsti citas kultūras caur augiem
1-08/110/2016 Daugavpils ebreju kopiena
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 36.30 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.