Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 4- 10.03.2016 rezultāti

1. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
1.1 Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016 - 2021 gadam ziņošanā
1-08/91/2016 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Konceptuāli atbalstīt
1.2 Žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāža 2016. gadā
1-08/92/2016 Vides Vārds
Konceptuāli atbalstīt
2. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanā"
2.1 Uzklausīt, iepazīt, padomāt un rīkoties!
1-08/60/2016 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
2.2 Iepazīstam Rāznu
1-08/31/2016 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Atbalstīt
Vērtējums - 69.70 %
2.3 Medumu ezera peldvietas attīrīšanas un paplašināšana
1-08/56/2016 Medumu Cerība
Neatbalstīt
2.4 Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu!” Preiļos un Riebiņos
1-08/59/2016 Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Atbalstīt
Vērtējums - 71.20 %
2.5 Aptver Lubāna mitrāju
1-08/61/2016 Pie Kraujas
Atbalstīt
Vērtējums - 89.40 %
2.6 Izvēlīgais Zaļulis
1-08/23/2016 Vides Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
2.7 Zaļais sūnu festivāls
1-08/35/2016 Baltijas krasti
Atbalstīt
Vērtējums - 72.70 %
2.8 Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana un saglabāšana
1-08/34/2016 Dabas spēka aģentūra
Atbalstīt
Vērtējums - 65.20 %
2.9 Izturētspējas akcija KOPĀ STIPRĀKI
1-08/54/2016 Bērnu vides skola
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
2.10 Kampaņa “Spoku tīkli”
1-08/57/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 92.40 %
2.11 Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā
1-08/58/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 89.40 %
2.12 Konkurss "Gada lauksaimnieks"
1-08/72/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 89.40 %
2.13 Nemet mani ārā
1-08/85/2016 Latvijas zinātnes centru apvienība
Atbalstīt
Vērtējums - 72.70 %
2.14 Arī Tu vari!
1-08/83/2016 Spēkavots
Atbalstīt
Vērtējums - 71.20 %
2.15 Dzer krāna ūdeni – nevairo atkritumus!
1-08/28/2016 Sapņu tilti
Atbalstīt
Vērtējums - 42.40 %
2.16 Apceļo pirmo Latvijas ģeoparku - Ziemeļvidzemē!
1-08/87/2016 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Atbalstīt
Vērtējums - 81.80 %
2.17 Nats Velo Rats
1-08/82/2016 Radi vidi pats
Atbalstīt
Vērtējums - 83.30 %
2.18 ‘’Laimes lācis’’ un videi draudzīgi skolēni
1-08/40/2016 SILTA SIRDS
Atbalstīt
Vērtējums - 66.70 %
2.19 Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!
1-08/41/2016 Mazirbes draugu kopa
Atbalstīt
Vērtējums - 72.70 %
2.20 Akcijas "Zaļā vidē - zaļam būt" organizēšana Rēzeknes pilsētā un novadā
1-08/65/2016 Four - E
Neatbalstīt
2.21 Ej droši dabā 2016
1-08/64/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
2.22 Atkritumu šķirošana
1-08/45/2016 Oktapuss
Atbalstīt
Vērtējums - 60.60 %
2.23 Eju es gar Vaidaviņas krastiem!
1-08/63/2016 Apes Jauniešu klubs "Sliedes"
Atbalstīt
Vērtējums - 77.30 %
2.24 STEGAI pa pēdām
1-08/80/2016 Ventas krasti
Atbalstīt
Vērtējums - 71.70 %
2.25 Ejam, skrienam, kustamies II
1-08/89/2016 Latvijas Ārstu biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 69.70 %
2.26 Zaļo gaismu lietu otrai dzīvei!
1-08/88/2016 Mantinieki
Atbalstīt
Vērtējums - 59.10 %
2.27 Atrodi savu senču dārzu mežā!
1-08/55/2016 Annas koku skolas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
2.28 Akcija „Jūti dabu!”
1-08/84/2016 Centrs Valdardze
Atbalstīt
Vērtējums - 75.80 %
2.29 Meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi”
1-08/73/2016 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 77.30 %
2.30 Veclaicene – dabas fenomens caur orientēšanās prizmu
1-08/37/2016 Veclaicenes Avotiņš
Atbalstīt
Vērtējums - 66.70 %
2.31 Šķirošanas skrējiens 2016
1-08/25/2016 Latvijas Iepakojuma asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 81.80 %
2.32 Tiešsaistes kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām
1-08/48/2016 Latvijas Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 97.00 %
2.33 Atklāj putnu migrācijas burvību!
1-08/51/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
2.34 Latvijas dabas bagātības
1-08/71/2016 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 84.80 %
2.35 Dabas izziņas pasākums “Piliens dabas”
1-08/74/2016 Jauniešu vētra
Atbalstīt
Vērtējums - 92.40 %
2.36 Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs
1-08/78/2016 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Atbalstīt
Vērtējums - 71.20 %
2.37 Kampaņa “Mana jūra” 2016
1-08/76/2016 Vides Izglītības fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
2.38 Videi draudzīgo risinājumu ieviešana un popularizēšana starptautiska mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāla „Zobens un Lemess” ietvaros. I kārta
1-08/50/2016 Alternatīvās kultūras centrs Krauklis
Atbalstīt
Vērtējums - 60.60 %
2.39 Otrā jaunība
1-08/79/2016 Media Gids
Atbalstīt
Vērtējums - 62.10 %
2.40 Beidz lieki tērēt resursus - ir efektīvāks veids kā iegūt
1-08/86/2016 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 67.70 %
2.41 ECOHOME (Ekomāja) – akcija ilgtspējīgas būvniecības un zaļa dzīvesveida Latvijā popularizēšanai, I kārta
1-08/29/2016 ECOHOME
Atbalstīt
Vērtējums - 62.10 %
2.42 Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/49/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
2.43 Mana izvēle - bez plastmasas maisiņiem
1-08/39/2016 Latvijas Zaļā josta
Atbalstīt
Vērtējums - 87.90 %
2.44 Patērētāju ceļvedis zaļākam dzīvesveidam
1-08/46/2016 Zaļā brīvība
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
2.45 Zaļais Pedālis
1-08/30/2016 Dēms
Atbalstīt
Vērtējums - 75.80 %
2.46 Baltijas Baso pēdu ultramaratons
1-08/32/2016 Latvijas Baskāju skriešanas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 75.80 %
2.47 Gandrīz nulle!
1-08/33/2016 CO2 faktors
Neatbalstīt
2.48 Šķirojot radi resursus!
1-08/75/2016 Preiļi izglītotai Latvijai
Atbalstīt
Vērtējums - 80.30 %
2.49 Videi draudzīgi gadatirgi Brīvdabas muzejā
1-08/43/2016 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 92.40 %
2.50 Akcija “Vide un Vegānisms”
1-08/42/2016 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 82.80 %
2.51 Cilvēks saskaņā ar dabu
1-08/81/2016 Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks
Atbalstīt
Vērtējums - 68.20 %
2.52 Mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošana un popularizēšana
1-08/52/2016 Vides fakti
Atbalstīt
Vērtējums - 74.20 %
2.53 Vides aizsardzības problēmu risināšana un vides izglītības pilnveidošana, nodrošinot pilot-apmācību ciklu skolēniem āra mācību klasē.
1-08/62/2016 Jelgava 21. gadsimtā
Neatbalstīt
2.54 Festivāls Helsus „Ķermenim Dvēselei Veselībai”
1-08/36/2016 Apvienotā reģionu biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 57.60 %
2.55 Kampaņa “Atpūšos Atbildīgi” - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana
1-08/53/2016 AKA Latvia
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
2.56 Sargājam to, ko pazīstam – putni Kāla ezerā un Latvijā
1-08/38/2016 Kāla ezera padome
Atbalstīt
Vērtējums - 77.30 %
2.57 Putni un augi – mūsu draugi, kaimiņi un pilsētas elpa, Zaļās Rīgas sardzē
1-08/70/2016 Cita Rīga
Atbalstīt
Vērtējums - 65.20 %
2.58 Atbildības parks
1-08/66/2016 Dzīvnieku pansija Ulubele
Neatbalstīt
2.59 Videi draudzīgi mazdārziņi un sētas
1-08/68/2016 Jāņupes iedzīvotāji
Atbalstīt
Vērtējums - 74.20 %
2.60 KAMPAŅA “LATVIJAS ZAĻĀKAIS BIROJS”
1-08/44/2016 Eizenšteins un dēli
Atbalstīt
Vērtējums - 78.80 %
2.61 Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā
1-08/47/2016 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
2.62 Svētupe – fiziskas aktivitātes un zināšanas par vidi no skolnieka līdz valstsvīram
1-08/77/2016 Silva Fortis
Atbalstīt
Vērtējums - 59.10 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.