Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 3- 24.02.2016 rezultāti

1. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2016.gada konkursa II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju ilgtspējīgas domāšanas veicināšana
1-08/15/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 78.60 %
1.2 Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā
1-08/16/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
1.3 Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā
1-08/17/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 78.60 %
1.4 Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru
1-08/18/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
1.5 Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas kontroles darba grupas kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā
1-08/19/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 76.20 %
1.6 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu izvērtējums un analīze
1-08/20/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 71.40 %
1.7 Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana par Valsts vides dienesta darbu
1-08/21/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 57.10 %
1.8 Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana
1-08/22/2016 Valsts vides dienests
Atbalstīt
Vērtējums - 73.80 %
1.9 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 85.70 %
1.10 Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja”
1-08/14/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 85.70 %
1.11 Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT
1-08/12/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 88.10 %
1.12 Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš noteiktās 15 mērķteritorijās
1-08/13/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Atbalstīt
Vērtējums - 69.00 %
1.13 Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai
1-08/11/2016 Latvijas Dabas muzejs
Atbalstīt
Vērtējums - 85.70 %
1.14 VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016"
1-08/24/2016 VARAM
Atbalstīt
Vērtējums - 73.80 %
1.15 Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei
1-08/26/2016 VARAM
Atbalstīt
Vērtējums - 71.40 %
1.16 Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana radiācijas drošības jomā
1-08/27/2016 VARAM
Atbalstīt
Vērtējums - 69.00 %
2. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
2.1 „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā
1-08/8/2016 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atbalstīt
2.2 Rīgas ZOO dalība starptautiskajās organizācijās 2016. gadā
1-08/9/2016 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.