Radiācijas kontrole

Aktivitāte īstenota

Radiācijas līmeņa nepārtrauktu novērošanu Latvijā tiešsaistes režīmā veic 20 stacionāras spektrometriskās monitoringa stacijas.

Lai Latvijā varētu nodrošināt operatīvu rīcību un veikt pilnu radiācijas situācijas novērtējumu radiācijas avārijā vai avārijas situācijā, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam, turpmāk darbā varēs izmantot Mobilo radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmu. Ar speciāli aprīkoto transportlīdzekli Radiācijas drošības centra speciālisti var operatīvi izbraukt uz notikuma vietu visā Latvijas teritorijā, kā arī apsekot objektus, kuros tiek veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Jauniegūtais aprīkojums veicinās uzraudzības kvalitāti un operativitāti radiācijas drošībā, vienlaikus mazinot iespējamos draudus iedzīvotājiem un potenciālo radiācijas piesārņojumu videi, kā arī samazinās risku inspektoriem saņemt paaugstinātu starojuma dozu.

Projekta gaitā iegādāta arī pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēma. Tā ļauj inspektoriem pārbaužu laikā ārstniecības iestādēs praktiski novērtēt (nomērīt) medicīniski radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstību prasībām. Šādi mērījumi Latvijā līdz šim netika veikti.

Pacientu saņemto dozu mērīšanas iekārta.
 

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāte īstenota: 2018. gadā

Saziņai: Jānis Krastiņš, projekta ieviešanas grupas vadītājs | e-pasts: janis.krastins@vvd.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.