Radiācijas kontrole

Radiācijas līmeņa nepārtrauktu novērošanu Latvijā tiešsaistes režīmā veic 20 stacionāras spektrometriskās monitoringa stacijas.

Lai Latvijā varētu nodrošināt operatīvu rīcību un veikt pilnu radiācijas situācijas novērtējumu radiācijas avārijā vai avārijas situācijā, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam, turpmāk darbā varēs izmantot Mobilo radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmu.

Ar speciāli aprīkoto transportlīdzekli Radiācijas drošības centra speciālisti varēs operatīvi izbraukt uz notikuma vietu visā Latvijas teritorijā, kā arī apsekot objektus, kuros tiek veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Jauniegūtais aprīkojums veicinās uzraudzības kvalitāti un operativitāti radiācijas drošībā, vienlaikus mazinot iespējamos draudus iedzīvotājiem un potenciālo radiācijas piesārņojumu videi, kā arī samazinās risku inspektoriem saņemt paaugstinātu starojuma dozu.

Projekta gaitā tiks iegādāta arī pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēma radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai.

Atbildīgais partneris: Valsts vides dienests www.vvd.gov.lv
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2019. gada septembrim
Saziņai: Anna Pinka, projektu vadītāja | Tel.: 67084311, e-pasts: anna.pinka@vvd.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.