Migrējošo putnu monitorings

Kopš 1966. gada Kurzemē, Papes ciemā, darbojas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacija, kurā tiek veikts putnu un sikspārņu monitorings.

Papes dabas parks ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā – rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu kā migrācijas ceļu izmanto joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās - Baltijas jūras gājputnu ceļš).

Lai uzlabotu bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu “Migrējošo putnu monitorings” un “Migrējošo sikspārņu monitorings” ieviešanu, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacijā Papē tiks uzstādīts speciālais putnu murds. Kvalitatīvam monitoringam tiks nodrošināts arī cits nepieciešamais tehniskais aprīkojums, piemēram, mazie putnu ķeramie tīkli, murda gala kaste, automātiskie sikspārņu detektori.

Lai optimizētu putnu monitoringa Natura 2000 teritorijās ieviešanu, tiks iegādātas 15 globālās pozicionējošās sistēmas (GNSS) ierīces.

Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv
Aktivitāti plānots īstenot: no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada beigām

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.