Augsnes monitorings

Lai pildītu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasības un iegūtu kvalitatīvus un objektīvus augsnes monitoringa datus, ir nepieciešams piemērots laboratorijas tehniskais aprīkojums, kuram jānodrošina paraugu testēšana atbilstoši noteiktajiem standartiem.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības zemes izmantošanu un iegūtu informāciju par zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, jāveic augšņu agroķīmiskā izpēte. Projekta gaitā tiks iegādāta īpaša iekārta augsnes agroķīmisko īpašību izpētei.

Savukārt, lai nodrošinātu ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, monitoringa programmas īstenošanai plānots iegādāties iekārtu minerālā slāpekļa satura noteikšanai augsnē.
 

Atbildīgais partneris: Valsts augu aizsardzības dienests www.vaad.gov.lv
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2018. gada septembrim
Saziņai: Dace Upeniece, Stratēģijas un metodoloģijas departaments | Tel.: 67027219, e-pasts: dace.upeniece@vaad.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.