Jūras ūdeņu monitorings

Lai iegūtu labāku un pilnīgāku informāciju par Baltijas jūras ūdens kvalitāti, tiks iegādātas un uzstādītas mobilas un stacionāras jūras ūdens monitoringa mēriekārtas.

Mēriekārtas būs paredzētas eitrofikācijas rādītāju mērīšanai un galveno okeanogrāfisko parametru mērīšanai. Eitrofikācijas (pārmērīga aļģu augšana, kas rodas, ja ūdenī nokļūst pārāk daudz barības vielu) novērtēšanai tiks iegādāti arī makrozoobentosa kausi – kausi tiks izmantoti jūras monitoringa reisos, ko veic Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki.

Projekta gaitā tiks iegādātas un Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī uzstādītas trīs okeanogrāfiskās bojas. Iekārtas paredzētas jūras monitoringa programmas trūkstošo okeanogrāfijas reālā laika datu par izšķīdušā skābekļa koncentrāciju, pH vērtību un viļņu raksturlielumu iegūšanai.

Atbildīgais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts www.lhei.lv
Aktivitāti plānots īstenot līdz: 2019. gada beigām
Saziņai: Anda Ikauniece, direktore, vadošā pētniece | Tel.: 67601995, e-pasts: anda.ikauniece@lhei.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.