Latvijas Dabas muzejā top jaunas ekspozīcijas

06.04.2020

Šobrīd tiek uzsākta Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošana. Jauns mākslinieciskais risinājums būs arī zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļai. Metu konkursā, ko pagājušā gada nogalē izsludināja Latvijas Dabas muzejs, par labākajiem pretendentiem atzīta SIA “DECORUS”.

Ekspozīciju atjaunošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Latvijas zīdītājdzīvnieku ekspozīcijas mērķis būs iepazīstināt Latvijas Dabas muzeja apmeklētājus, muzeja pedagoģisko programmu dalībniekus ar Latvijas zīdītājdzīvnieku daudzveidību, padziļināt sabiedrības zināšanas par tiem, iepazīstināt ar dzīvnieku izskata sezonālo raksturu. Tāpat ekspozīcijai jārosina sabiedrības, īpaši jaunākā un skolas vecuma bērnos, interesi par Latvijas dabas bagātībām. Salīdzinot ar šobrīd esošo, ekspozīcija tiks pilnībā pārveidota un papildināta ar jauniem, kvalitatīviem eksponātiem. 

Pēc rekonstrukcijas, muzeja apmeklētāji tiks mūsdienīgi iepazīstināti arī ar CITES jeb Vašingtonas konvenciju un tās prasībām. ANO Vides programmas CITES konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību. CITES konvencija ir viena no vislielākajām starptautiskajām vides aizsardzības konvencijām aptverot gandrīz visas ANO valstis. 

Savukārt zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Latvijas putnu migrācijām, kā arī, izmantojot interaktīvas metodes, iepazīstināti ar zooģeogrāfijas apgabaliem, to rašanos, raksturīgajiem dzīvniekiem un to pielāgojumiem.

Plānots, ka jaunās ekspozīcijas tiks izveidotas līdz 2021.gada pirmajam ceturksnim. 

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.