Latvijas Dabas muzejs apmeklētājiem piedāvās papildinātas ekspozīcijas – uzlabotās telpās

29.05.2019

Latvijas Dabas muzejs – vecākais kompleksais dabaszinātņu muzejs Baltijā – šobrīd ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu papildina apmeklētājiem pieejamo ekspozīciju saturu, uzlabo apmeklētāju pieredzi muzejā, kā arī pilnveido krājumu glabāšanas apstākļus.

Projekta Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” gaitā Latvijas Dabas muzejā tiek modernizētas telpas un aprīkojums – š.g. maijā ir noslēdzies iepirkums projektēšanai un interjera izstrādei muzeja vestibilam, skatlogiem un atsevišķām telpām. Lai palielinātu apmeklētāju, īpaši bērnu un cilvēku ratiņkrēslos ērtības un drošību, plānots pārveidot muzeja ieejas durvis un uzlabot vestibila funkcionalitāti.

Apmeklētāju komforta nodrošināšanai jau ir pabeigta ventilācijas sistēmu uzstādīšana daudzfunkcionālajā izstāžu un vides izglītības aktivitāšu telpās, kā arī sanitārajos mezglos. Ventilācijas izbūve vides aktivitāšu telpās uzlabo arī krājuma saglabāšanas apstākļus.

Plānots, ka drīzumā Latvijas Dabas muzejs pilnveidos sabiedrības informēšanas pasākumus, lai sekmētu interesi par dabu, tās daudzveidību un aizsardzību. “Drīz visus interesentus priecēs jauna, mūsdienīga un informatīva mājas lapa,” sola Eduards Žiba, Latvijas Dabas muzeja projektu vadītājs.

Tāpat Latvijas Dabas muzeja speciālisti regulāri papildina muzeja krājumus. “Šobrīd, pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam, esam iegādājušies, piemēram, iedzintarojumus un kristālus, kā arī nozīmīgu kukaiņu eksemplāru kolekciju,” turpina Eduards Žiba.

Lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi, drošību, kā arī muzeja eksponātu saglabāšanas apstākļus, šobrīd Latvijas putnu zāles ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā tiek pakāpeniski veikta stiklu nomaiņa pret drošu, mūsdienīgu stiklu sistēmu.

Projektam noslēdzoties, 2021. gadā, apmeklētajiem būs pieejams arī Saules sistēmas planētu modelis un reljefa veidošanās modelis, renovēta CITES konvencijas ekspozīcija (konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību), atjaunota Latvijas zīdītāju ekspozīcija, izveidots interaktīvs stends par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī izveidota Zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļa un interaktīvie stendi.

 

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.