Saņemta būvatļauja par pārbūvi objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”

22.12.2018

BM-Projekts un Rīgas Zooloģiskais dārzs turpina sadarbību par būvprojekta izstrādi objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”. Būvprojekts minimālā sastāvā tika iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē septembra vidū, un pēc būvatļaujas saņemšanas 25.oktobrī nodots zooloģiskajam dārzam. Sekmīgi noslēdzies 31.oktobrī izsludinātais iepirkums par pārbūves būvprojekta ekspertīzi.

Šobrīd turpinās darbs pie projekta detalizētas izstrādes, nepieciešamajām tehnoloģijām, interjera un iekārtu plāniem. Paralēli notiek vienošanās par būvdarbu organizēšanas projektu: būvdarbu veikšanas secību, vietas norobežošanu un autotransporta kustību celtniecības laikā, būvkonstrukciju ierīkošanu un būvdarbu kvalitātes kontroli, būvgružu izvešanu un būvlaukuma sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas, drošības tehnikas noteikumiem un vides aizsardzības pasākumiem.

Nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru pārbūves Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek veiktas Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Informāciju sagatavojusi Rīgas Zooloģiskā dārza komunikācijas nodaļa.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.