Izsludināts iepirkums okeanogāfiskajām mērierīcēm

30.11.2018

Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” izsludinājusi atklātu konkursu okeanogrāfisko mērierīču piegādei. Iepirkumā paredzēts iegādāties t.s. gudrās bojas (no angļu val. – smart buoy) un tām piemērotus sensorus, kā arī okeanogrāfiskās zondes patstāvīgai izvietošanai un profilēšanai.

Iekārtas paredzētas jūras monitoringa programmas trūkstošo okeanogrāfijas reālā laika datu par izšķīdušā skābekļa koncentrāciju, pH vērtību, kā arī viļņu raksturlielumu iegūšanai. Minētos mērījumus un to izmantošanu jūras vides novērtējumam paredz Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK. Iekārtas tiks izvietotas, piemēram, pie Pāvilostas un Irbes bākām.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 10. janvārim.

Ar visu iepirkuma dokumentāciju iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14722.

Iepirkums finansēts no Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru”, kura mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu un pilnveidot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu veiktspēju, kā arī izveidot trīs nacionālās nozīmes vides izglītības un informācijas centrus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.