BM-Projekts un Rīgas Zoodārzs vienojušies par Vides izglītības centra projektēšanas ģenerālplānu

Kopš 2018. gada jūnija sākuma notiek darbs pie pārbūves būvprojekta izstrādes objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”. Jūnija sākumā SIA BM-Projekts speciālisti iesniedza vairākus skiču variantus ar ēkas plānojumu un ēkas izvietojumu Rīgas Zooloģiskā dārza teritorijā. Sadarbības un diskusiju rezultātā tika izvēlēts viens no piedāvātajiem trim meta variantiem un uzsākts darbs pie skices detalizētas un rūpīgas izstrādes.

Skices piedāvājums ietver pamatideju – izveidot daudzfunkcionālu ēku vides izglītības programmu īstenošanai. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu telpas iedalītas divās zonās: nemainīgā un mainīgā – transformējamā. Nemainīgajā zonā paredzēts izvietot darbinieku un tehniskās telpas, palīgtelpas mācību palīglīdzekļu izvietošanai, apmeklētāju garderobi un sanitārās telpas. Maināmā zona ietver trīs nodarbību telpas, vienu semināra telpu un mobilas izstāžu zāles daļu. Viena no mācību telpām paredzēts savienot ar āra klasi. Maināmās zonas teritorijā iekļautas vairākas vietas dzīvnieku ekspozīcijām un tām nepieciešamās apkalpes zonas. Ēkai tiek paredzēts veidot divus klimata režīmus – apmeklētāju un dzīvnieku telpām. Izstrādājot ēkas skici, ņemta vērā vajadzība nodrošināt vides pieejamību: piemēroti durvju platumi, sanitārās telpas, grīdas līmeņa pielāgošana un veidošana bez pakāpieniem.

Kopumā trīs mēnešu laikā notikušas 8 tikšanās, lai vienotos par piemērotāko risinājumu telpu plānojumam, bīdāmām konstrukcijām, tehnoloģisko iekārtu izvietojumam, jumta konstrukcijām un virsgaismu logu izvietojumam, dzīvnieku telpu specifikācijām un vasaras mītnes plānojuma konfigurācijai, kā arī inženiertīklu izvietojumam, saglabājot esošos tīklus. Šajā laikā arī izvērtētas teritorijas pieslēguma vietas un aizsargjoslas, saņemts pārbūves teritorijas tehniskās apsekošanas atzinums.

Nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru pārbūves Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiks veiktas Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.