Uzsākta Kohēzijas fonda līdzfinansētu vides monitoringa, kontroles un izglītības projekta īstenošana

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr. 5.4.2.2/17/I/002) īstenošanu.

Vienošanās par projekta īstenošanu starp Fonda administrāciju un Centrālo Finanšu līguma aģentūru noslēgts 2017. gada 30. novembrī un to plānots realizēt turpmāko 4 gadu laikā – līdz 2021. gada 29. novembrim.

Projekta darbību rezultātā:

  • tiks modernizētas telpas un aprīkojums 3 nacionālas nozīmes informācijas centros Nacionālajā botāniskajā dārzā, Latvijas Dabas muzejā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, aizstājot un papildinot nolietoto infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī realizēti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, veicinot vides apziņu un izglītojot vides aizsardzības jomā vismaz 15 000 cilvēku;
  • attīstītas ūdeņu, zemes un bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programmas, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu, kas ļaus īstenot ES direktīvām atbilstošu monitoringu iekšzemes un jūras ūdeņos, latvāņu izplatības reģionos, kā arī putnu un sikspārņu migrēšanas ceļos;
  • optimizēti kontroles pasākumi vides piesārņojuma, radiācijas, virszemes ūdeņu, zemes dzīļu un zvejas kontroles jomās, iegādājoties tam nepieciešamo un mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu, kā arī vides risku novēršanas jomā, izveidojot avārijas situāciju centru, kas ļaus operatīvi reaģēt un koordinēt darbu avāriju situācijās.

Projekta izmaksas ir plānotas 7 069 787,87 euro apmērā t.sk. 5 945 241 euro (84%) Kohēzijas fonda finansējums, 828 387,38 euro (12%) valsts budžeta finansējums un 296 159,49 euro (4%) privātais finansējums.

Aktuālā informācija par projektu būs pieejama gan Fonda administrācijas mājas lapas sadaļā “Kohēzijas fonda projekts”, gan arī visu sadarbības partneru mājas lapās.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.