Dabas aizsardzības pārvalde iegādā modernas iekārtas putnu un sikspārņu monitoringa veikšanai

23.09.2020

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi īstenotajā projektā “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 veiksmīgi ir noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto aktivitāšu otrais posms. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem SIA “GeoStar” ir piegādājis 15 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru, savukārt SIA “NOBE” ir uzsākusi darbu pie sikspārņu un putnu ķeršanas murda izgatavošanas.

 

Pigmejsikspārnis (Pipistrellus pygmaeus) Papē. Foto: Viesturs Vintulis

Profesionālās GNSS iekārtas nodrošinās mobilo tehnisko aprīkojumu putnu monitoringa veikšanai Natura 2000 teritorijās. Savukārt, lai īstenotu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centra aprīkojuma atjaunošanu migrējošo sikspārņu un putnu monitoringa veikšanai, tiks izgatavots jauns sikspārņu un putnu ķeršanas murds. Iegādātais tehniskais aprīkojums ļaus precīzāk un efektīvāk veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu, nodrošinot sabiedrībai informāciju par vides stāvokli.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.