Fonda budžets

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par valsts budžeta programmu 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” 


Informācija par valsts budžeta apakšprogrammu tāmēm kārtējā gadā:

Apakšprogramma 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums";
Apakšprogramma 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti";
Apakšprogramma 21.13.00 "Nozares vides projekti";

Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

2004. gads

Likuma "Par valsts budžetu 2004.gadam" 4.pielikums

2005. gads

Likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4.pielikums

2006.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" 3.pielikums

2007.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 4.pielikums

2008.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2008. gadam" 4.pielikums

2009.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2009. gadam" ar grozījumiem

2010.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2010. gadam" 4.pielikums
Likums "Par valsts budžetu 2010. gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem

2011.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 4.pielikums
Likuma "Par valsts budžetu 2011. gadam" ar grozījumiem

2012.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikums
Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" ar grozījumiem 4.pielikums
Likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem 

2013.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 4.pielikums
Likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 4.pielikums ar FM rīkojumiem

2014.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2014.gadam" 4.pielikums

2015.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam" 4.pielikums

2016.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 4.pielikums

2017.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 4.pielikums

2018.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2018.gadam" 4.pielikums

2019.gads

Likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" 4.pielikums

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.