Noslēgti līgumi iekārtu piegādei putnu un migrējošo sikspārņu monitoringam

03.07.2020

Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi īstenotajā projektā “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 veiksmīgi ir noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto aktivitāšu pirmais posms – ir noslēgti divi piegādes līgumi:

  • ar SIA “GeoStar” par 15 profesionālo GNSS iekārtu ar programmatūru piegādi;
  • ar SIA “NOBE” par sikspārņu un putnu ķeršanas murda izgatavošanu.

Profesionālās GNSS iekārtas tiek pirktas ar mērķi nodrošināt mobilā tehniskā aprīkojuma iegādi putnu monitoringa veikšanai Natura 2000 teritorijās. Savukārt, lai īstenotu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centra aprīkojuma atjaunošanu migrējošo sikspārņu un putnu monitoringa veikšanai, tiks izgatavots jauns sikspārņu un putnu ķeršanas murds. Iegādātais tehniskais aprīkojums ļaus precīzāk un efektīvāk veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu, nodrošinot sabiedrībai informāciju par vides stāvokli.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/vides_monitorings_kontrole_izglitiba/

Attēlā: Brūnā čakste Lanius collurio – viena no Natura 2000 putnu monitoringa mērķa sugām.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.