Aktuālie iepirkumi

LVAF finansēto projektu iepirkumi


1. Atsauce uz projektu: Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. LIFE18 CCM/LV/001158, LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu: Biedrība „Baltijas krasti”,

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts. Norāda visu nepieciešamo informāciju, kas var ietekmēt piedāvājumu. Ja apraksts ir pārāk apjomīgs, to var pievienot atsevišķi šī dokumenta pielikumā. Tirgus izpēte “Privātas un publiskās partnerības modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanai auglīgajās organiskajās augsnēs un to integrācijai KLP/Lauku attīstības programmā” projekta LIFE OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

4. Pretendentu atlases kritēriji. Speciālisti un eksperti ar atbilstošu izglītību un pieredzi

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji. Zemākā cena vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (norādot kritērijus un to īpatsvaru): zemākā cena

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids. Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Termiņu nosaka ne īsāku par 10 darba dienām no informācijas nosūtīšanas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai: 2020. gada 28. oktobris

8. Kontaktpersona. Norāda finansējuma saņēmēja, kas plāno iepirkumu, kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese). Kontaktpersona: Elīna Konstantinova; e-pasts: info@baltijaskrasti.lv, 26489382

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.