Projektu konkursu nolikumi

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu plāns 2020. gadam
Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020 – 2021 gadam


Aktuālie projektu konkursi


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  30.10.2020./ 

Projektu īstenošanas termiņš – 30.11.2021

Konkursa nolikums 

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr. 3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word paraugs)  

Nr. 4 - Projekta vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai un Fonda administrācijai (PDF)
Nr. 5 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei (PDF) 

Visi dokumenti (ZIP) 


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.