Rekvizīti

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
Reģ. Nr.: 90001733697
Alberta iela 10, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV45TREL221062719100B


Projektu īstenotāja rekvizīti:
Īstenotāja nosaukums   (SIA, biedrība, pašvaldība utt. „ABC”)
Reģ.Nr. XXXXXXXXXXX (11 zīmes)
Juridiskā un/vai faktiskā adrese: ……
Bankas nosaukums: ……
Bankas kods (BIC): …..
Konta Nr. (IBAN): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21 zīme)
(Norādīt kontu (Valsts kases) uz kuru pārskaitīt naudu. Ja īstenotājs iesniegs rēķinu ar kontu, kas atšķirsies no līgumā norādītā konta, nauda netiks pārskaitīta.)

Informāciju par maksājuma mērķi lūdzam papildināt ar atsauci  “LVAF un iekļaut projekta reģistrācijas numuru. 

 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.