• Sākums >
 • Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Aktivitāte “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  04.08.2020./

Projektu īstenošanas termiņš – 30.06.2021.

Konkursa nolikums

Nr. 1 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 2 – Projekta tāme (MS Excel)
Nr. 3 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai un Fonda administrācijai (PDF)
Nr. 4 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei (PDF)

Visi dokumenti (ZIP)


Aktivitāte “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  14.08.2020./

Projektu īstenošanas termiņš – 30.11.2021.

Konkursa nolikums

Nr. 1.1 –  Projekta iesnieguma veidlapa 2.1. aktivitātei (MS Word)
Nr. 1.2 –  Projekta iesnieguma veidlapa 2.2. aktivitātei (MS Word)
Nr. 2 –  Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr. 3 –  Vienošanās ar zemes īpašnieku (paraugs) (MS Word)
Nr. 4 – Projekta vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai un Fonda administrācijai (PDF)
Nr. 5 – Projekta vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei (PDF)

Visi dokumenti (ZIP)


Aktivitāte “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”

Konkurss notiek 2 kārtās: I kārta – koncepciju iesniegšana; II – kārta pilna projekta iesniegšana. Koncepciju iesniegšanas termiņš – 2020.gada 6.aprīlis.

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2021.gada 31.jūlijs

Konkursa nolikums

Nr. 1 – Projekta koncepcijas veidlapa (MS Word)
Nr. 2 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 3 – Projekta tāme (MS Excel)
Nr. 4 – Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr. 5 – Projekta mediju plāns (MS Word)
Nr. 6 – Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai (PDF)
Nr. 7 – Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei (PDF)
Nr. 8 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai un Fonda administrācijai (PDF)
Nr. 9 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei (PDF)

Visi dokumenti (ZIP)


Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”

Konkurss notiek 2 kārtās: I kārta – koncepciju iesniegšana; II – kārta pilna projekta iesniegšana.
Koncepciju iesniegšanas termiņš – 2020.gada 18.marts.
Pilna projekta iesniegšanas termiņš - 2020.gada 24.aprīlis.

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2021.gada 30.septembrim

Konkursa nolikums

Nr. 1 – Projekta koncepcijas veidlapa (MS word)
Nr. 2 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS word)
Nr. 3 – Projekta tāme (MS Excel)
Nr. 4 – Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr. 5 – Sadarbības iestādes apliecinājums (MS Word)
Nr. 6 – Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji Sadarbības iestādei (PDF)
Nr. 7 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji Ekspertu komisijai, Sadarbības iestādei, Fonda administrācijai (PDF)
Nr. 8 – Projekta vērtēšanas kritēriji Fonda Konsultatīvajai padomei PDF)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai

Projektu iesniegšana tiek noteikta 2  kārtās: pirmajā (I) kārtā  iesniedz projekta koncepciju (līdz 24.05.2019), otrajā (II) kārtā iesniedz projekta iesniegumu (līdz 05.07.2019. vai līdz vēstulē norādītajam datumam)

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcijas veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības iestādes apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta publikāciju tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (MS Excel)
Nr.3 - Vides izglītības sadaļas un tēmu pasniegšanas koncepcija (PDF formāts)
Nr.4 - Dati par auditoriju 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta akcijas stratēģijas, koncepcijas un īstenojamo aktivitāšu apraksts (MS Word)
Nr.4 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  06.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  10.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  08.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - 
Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - 
Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - 
Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - 
 Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  14.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - 
Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - 
Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - 
Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam (Excel formāts)
Nr. 5 - 
 Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.6 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  30.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - 
Aktivitāšu izpildes laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - 
Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes
Prioritāro sugu saraksts


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  23.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - 
Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word)
Nr.4 - 
Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - 
Projekta partnerības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - 
Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids- sabiedrības vides apziņas veicināšana” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  23.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Dati par vidējo tirāžu 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6. - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija  (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b.  - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu pārvaldība”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  31.01.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1 “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” (MS Word)
Nr.1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji iesniegumiem apsaimniekošanas plānu un plānošanas dokumentu izstrādei publiskajiem ūdeņiem (PDF formāts)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji iesniegumiem Publisko ūdeņu pārvaldības praktisko aktivitāšu īstenošanai (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  26.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - 
Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - 
Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi (MS Word)
Nr.6 - 
Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri (MS Word)
Nr.7 - 
Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.8 - 
Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  19.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - 
Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - 
Sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - 
Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - 
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 15.09.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 2 – Projekta tāme (MS Excel) NB! aizpildāma atsevišķi par katru partneri
Nr. 3 – Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr. 4 – Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr. 5 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.06.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei  “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Kampaņas saturiskā koncepcija  (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - T3 - Projekta izmaksu pārskats  (MS Excel) NB! Tabulas ir vairākās Excel faila lapās (sheet)!
Nr.4 - Projekta aktivitāšu plāns (MS Excel)
Nr.5 - Projekta partnera sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Kampaņas saturiskās koncepcijas vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)
Nr. 7 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.06.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei  “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Kampaņas saturiskā koncepcija  (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - T3 - Projekta izmaksu pārskats  (MS Excel) NB! Tabulas ir vairākās Excel faila lapās (sheet)!
Nr.4 - Projekta aktivitāšu plāns (MS Excel)
Nr.5 - Projekta partnera sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Kampaņas saturiskās koncepcijas vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)
Nr. 7 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Projektam piesaistītā personāla apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Vietējās vides iniciatīvas”

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Pašvaldības apliecinājums par konceptuālu atbalstu un līdzfinansēšanu (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

/Projektu iesniegšanas termiņš  17.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta budžeta tāmes veidlapas (MS Excel)
Nr.3 - Projekta partnera apliecinājums (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Vides izglītība” aktivitāte „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem

/Projektu iesniegšanas termiņš  10.03.2017./

Konkursa nolikuma (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa  (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Projekta partnera apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji  (PDF formāts)


Vadlīnijas " Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi (MS Word)
Nr.5 - Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.7 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu

/Projektu iesniegšanas termiņš  03.03.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.02.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegšanas termiņš  24.02.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  27.01.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  27.01.2017./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Partnerības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas " Atbildīgs dzīvesveids"  aktivitāte „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  13.01.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (MS Excel)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (PDF formāts)


Vadlīnijas " Atbildīgs dzīvesveids"  aktivitāte „ Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  13.01.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana” (MS Excel)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana” (PDF formāts)


Vadlīnijas " Atbildīgs dzīvesveids"  aktivitāte „Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  13.01.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (MS Excel)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti"  aktivitāte „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

/Projektu iesniegšanas termiņš  08.07.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (MS Word)
Nr.2 - Projekta budžeta tāmes veidlapas aktivitātei  „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (MS Excel) NB! Tabulas ir vairākās Excel faila lapās (sheet)!
Nr.3 - Sadarbības partnera apliecinājums aktivitātei „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”

/Projektu iesniegšanas termiņš  20.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  06.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš  06.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti " aktivitāte „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš  15.04.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats aktivitātei „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (MS Excel)
Nr.4 - Projekta sadarbības partnera apliecinājums aktivitātei  „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti " aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”

/Projektu iesniegšanas termiņš  15.04.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats aktivitātei Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā (MS Excel)
Nr.4 - Projekta sadarbības partnera apliecinājums aktivitātei „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (PDF formāts)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (MS Word)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”

/Projektu iesniegšanas termiņš  08.04.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta saturiskā koncepcija aktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos”

/Projektu iesniegšanas termiņš  08.04.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Raidījuma vides sadaļas koncepcija aktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtā 19.02.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītā personāla apraksts aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta (MS Excel)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta (PDF formāts)


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2016.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai -  11.12.2015./

/Projektu iesniegšanas termiņš II kārtai – 1. – 12.02.2016./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA 2016.gadam

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs”.


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš 08.01.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš 11.12.2015./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

/Projektu iesniegšanas termiņš 11.12.2015./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” (PDF formāts)

 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”

/Projektu iesniegšanas termiņš 12.10.2015. - 23.10.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (PDF formāts, 486 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (MS Word, 126 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (MS Excel Macro, 88 KB)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats aktivitātei „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (MS Excel, 13 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” (PDF formāts, 156 KB)


 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts, 488 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word, 138 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Excel Macro, 59 KB)
Nr.3 – Raidījuma vides sadaļas koncepcijaaktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word 19 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts, 465 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts, 488 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Word, 126 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel Macro, 61 KB)
Nr.3 – Projekta saturiskā koncepcijaaktivitātei „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel 28 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts, 467 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitāte „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (PDF formāts, 344 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Word, 136 KB)
Nr.2 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Excel 15 KB)
Nr.3 - Projekta tāme aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Excel Macro, 93 KB)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats aktivitātei „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”(MS Excel, 12 KB)
Nr.5 - Sadarbības partnera apliecinājums aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Word, 21 KB)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (PDF formāts, 469 KB)

 


 

 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vietējās vides iniciatīvas”

/Projektu iesniegšanas termiņš 15.06.2015. - 30.06.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (PDF formāts, 610 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (MS Word, 137 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (MS Excel Macro, 91 KB)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (MS Excel, 17 KB)
Nr.4 - Novada pašvaldības partnerības apliecinājums aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (MS Word, 21 KB)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Vietējās vides iniciatīvas” (PDF formāts, 468 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš 15.06.2015. - 30.06.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (PDF formāts, 587 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (MS Word, 128 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (MS Excel Macro 68 KB)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (MS Excel, 16 KB)
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (MS Word, 27 KB)
Nr.5 - Partnerības apliecinājums aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (MS Word, 18 KB)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II kārta (PDF formāts, 468 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš 01.06.2015. - 12.06.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei ”Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (PDF formāts, 646 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Word, 294 KB)
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Excel Macro, 67 KB)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Excel, 12 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (PDF formāts, 387 KB)

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš 07.04.2015. - 17.04.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitāteiVidei draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (PDF formāts, 667 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Word, 139 KB)
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Excel, 90 KB)
Nr.3 – Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls aktivitātei Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Excel, 12 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (PDF formāts, 640 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”

/Projektu iesniegšanas termiņš 16.02.2015. - 27.02.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāteSugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”

Pielikumi:

Nr.1 – Indikatīvi norādīto sugu saraksts aktivitāteiSugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām
Nr.3 - Projekta tāme aktivitāteiSugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām
Nr.4 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitāteiSugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”

/Projektu iesniegšanas termiņš 19.01.2015. - 30.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem

 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitāteiĪpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.3 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
 Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Zivju resursu aizsardzības pasākumi

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei„Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Nr.3 - Projekta darba uzdevums aktivitātei Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitāteiZivju resursu aizsardzības pasākumi”


 

Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš II kārtai - 19.12.2014./

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai 01.12.-12.12.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas " Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegšanas termiņš 10.11.-21.11.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Nr.3 - Periodiskā izdevuma 1 numura pašizmaksas kalkulācija
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas " Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „TV un radio raidījumu veidošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš 10.11.-21.11.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitāteiTV un radio raidījumu veidošana”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”
Nr.3 - 1 raidījuma pašizmaksas kalkulācija
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”

 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai

/Projektu iesniegšanas termiņš 30.09.2014./

Kārtība, kādā 2014. gada II pusgadā iesniedzami projektu iesniegumi aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 4. Līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kvalitatīvas vides komunikācijas nodrošināšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks
 4. Sadarbības partnera apliecinājums
 5. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 6. Finansēšanas līguma forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

1.1 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos”

1.2 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. „Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana”

1.3 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.3. „Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām”

1.4 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.4. „Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai”

2. Projekta tāme

3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks

4. Sadarbības partnera apliecinājums

5.1 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. “Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos”

5.2 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. „Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana”

5.3 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.3. „Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām”

5.4 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.4. „Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai”

6. Finansēšanas līguma forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks
 4. Sadarbības partnera apliecinājums
 5. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 6. Finansēšanas līguma forma
   

 


 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”
 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātē 3.3. 17.04.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)

Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2014. gadam.

/Projektu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 24.janvārim/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1 -
Sugu saraksts aktivitātei Nr.3.3.
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)
Nr.3 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.4 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātēm Nr.1.un Nr.2. no 11.11.2013. līdz 22.11.2013; aktivitātēm Nr.3.-5. 06.01.2014. līdz 17.01.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.2 - aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.4 - aktivitātes – AKCIJU UN KAMPAŅU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.5 - aktivitātes – ATBALSTS VIETĒJĀM VIDES INICIATĪVĀM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Projektu konkursa nolikums Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam /pieteikšanās noslēgusies 29.11.2013./

 

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 – Projekta izmaksu kalkulācija(MS Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2014.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs”, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”

 


 

"Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam. /Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 25.februāra līdz 22.martam/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)
Nr.2-Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 -Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamievērtēšanas kritēriji

 


Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam. / Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 2. līdz 11.janvārim/

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.2 - aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.3 - aktivitātes – NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2013.gadam
Nr.1.4 - aktivitātes – AKCIJU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji


Projektu vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”:

 

Aktivitātes „Periodisko izdevumu izdošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

 

Pielikumi:

 1. Projekta iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta izmaksu kalkulācija

Aktivitātes „TV un radio raidījumu veidošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

Pielikumi:

 1. Projekta iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta izmaksu kalkulācija

 

Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei
 

  • Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2009.gadam

 

  • Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" konkursa nolikumi 2009.gadam
    

 

 • Projektu vadlīnijas "MULTISEKTORIĀLIE PROJEKTI" konkursa nolikumi 2008.gadam

 

 

Projektu vadlīnijas „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” konkursa nolikumi 2008.gadam

Projektu vadlīnijas "AUGŠNU UN GRUNTS AIZSARDZĪBA UN SANĀCIJA" aktivitātes "INČUKALNA GUDRONA DĪĶU APSAIMNIEKOŠANA" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti

Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" aktivitātes "BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA ŪDEŅU EKOSISTĒMĀ" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti
 

Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2008.gadam


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.