Viegli lasīt!

Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonds tika izveidots 1996. gadā. Latvijas vides aizsardzības fonds saīsinājumā ir LVAF, jeb Fonds. Fonds ir valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai. Fonda līdzekļu turētāja ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Latvijas vides aizsardzības fonda mērķis ir veicināt Latvijas vides ilgtspēju un nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē.

Latvijas vides aizsardzības fonda padome

Latvijas vides aizsardzības fonda padome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus un kontrolē Fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Latvijas vides aizsardzības fonda padome saīsinājumā ir Fonda padome. Pieņemot lēmumus Fonda padome uzklausa Konsultatīvās padomes viedokli. Konsultatīvās padomes viedoklis ir ieteikums Fonda padomei par to, kā izlietot Fonda līdzekļus.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir izveidota, lai arī sabiedrība varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā par Fonda līdzekļu izlietošanu, iesakot Fonda padomei kā labāk šos līdzekļus izmantot. Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome saīsinājumā ir Konsultatīvā padome.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir valsts iestāde, kas pakļauta Vides ministrijai. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saīsinājumā ir LVAFA, jeb Fonda administrācija. Fonda administrācija ir Fonda līdzekļu turētāja. Galvenie Fonda administrācijas uzdevumi ir:

1. Nodrošināt Fonda padomes lēmumu izpildīšanu;
2. Kontrolēt to, kā tiek izmantoti Fonda līdzekļi;
3. Izsludināt projektu konkursus un izvērtēt projektus;
4. Kontrolēt Fonda līdzekļu efektīvu izmantošanu;
5. Pildīt Fonda padomes sekretariāta pienākumus;
6. Informēt sabiedrību par to, kā tiek izlietoti Fonda līdzekļi;
7. Pildīt Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

Fonda administrācijas darbinieki

Fonda administrācijā pavisam strādā 7 darbinieki.

Darbinieku sarakstu, elektroniskā pasta adreses var atrast šeit.

Fonda administrācijai ir šādas struktūrvienības:

  • Projektu daļa

(izstrādā projektu konkursu nolikumus, izvērtē projektu iesniegumus un sagatavo tos izskatīšanai Konsultatīvajā un Fonda padomē; slēdz līgumus ar projektu īstenotājiem, kontrolē, lai Fonda finansējuma saņēmēji izlietotu piešķirtos līdzekļus paredzētajiem mērķiem);

  • Dabas resursu nodokļa daļa.

(Administrē atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa maksāšanas.).

Projekti

Par to, kādi projektu konkursi katru gadu tiks izsludināti lemj Fonda padome.

Projektu konkursā var pieteikties iesniedzot iesniegumu Fonda administrācijā.

Projektu konkursam iesniegums jāiesniedz tikai tad, kad ir izsludināts projektu konkurss, tas jāiesniedz noteiktā laikā (termiņā).

Katram projektu konkursam ir savs nolikums un noteikts laiks, kad var iesniegt projektu konkursa iesniegumus.

Iesniegumam projektu konkursam ir jāatbilst projektu konkursa nolikuma prasībām.

Dabas resursu nodoklis

Fonda administrācijas viena no funkcijām ir atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksājuma administrēšana. Dabas resursu nodokli Latvijā piemēro kopš 1991.gada. Par to, kam jāmaksā dabas resursu nodoklis, var izlasīt Dabas resursu nodokļa likumā.

Kur atrodas Fonda administrācija

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Adrese: Rīga, Eksporta iela 5

LV-1010

Tālr.: +371 67503322

Fakss: +371 67503304

E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Darba laiks

Katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.