Publisko iepirkumu arhīvs

 

Informatīvais paziņojums / tā datums

Iepirkuma priekšmets

Paziņojums par rezultātiem / tā datums

Izpildītājs

Faktiskā līgumcena (bez PVN)

11.08.2009.

Iepirkums VIDM LVAFA 2009/3 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2005. gada dokumentu sakārtošana un aprakstīšana

21.08.2009

SIA "Madree"

8.26 Ls par vienas lietas aprakstīšanu


03.02.2009
Noteikumi

Iepirkums VIDM LVAFA 2009/2 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas datortīkla administrēšana un mājas lapas uzturēšana

13.02.2009

Valsts SIA „Vides projekti"

3025 Ls


03.02.2009
Noteikumi

Iepirkums VIDM LVAFA 2009/1 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

13.02.2009

Valsts SIA „Vides projekti"

7032 Ls

18.12.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/8 Divas degvielas kartes

05.01.2009

SIA „Latvija Statoil"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

18.12.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/7 Tiesības piegādāt kancelejas preces Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas vajadzībām 2009. gadā

05.01.2009

SIA "MultiMark"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

28.10.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/6 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas FIBU aktualizēšana un uzturēšana

04.11.2008

SIA "Datorikas institūts DIVI"

4169.49 Ls

08.10.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/5 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas programmatūras kompleksa FinaWinSolis atjaunināšana, uzturēšana un apkalpošana

15.10.2008

SIA "SolCraft"

2494.46 Ls

16.09.2008

Ieprkums VIDM LVAFA 2008/4 "Veselības apdrošināšana 23 LVAFA darbiniekiem".

30.09.2008

AAS "Ergo Latvija dzīvība"

37.32 Ls/mēn. vienam darbiniekam

27.08.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/3 "Par LVAFA 2004. gada lietvedības dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu".

03.09.2008

Valda Freimane

10.00 Ls par vienas lietas aprakstīšanu.

26.01.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/1 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  datortīkla administrēšana un mājas lapas uzturēšana.

15.02.2008

Valsts SIA "Vides projekti"

3600 Ls

26.01.2008

Iepirkums VIDM LVAFA 2008/2 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

15.02.2008

Valsts SIA "Vides projekti"

8457.60 Ls

18.12.2007

Kancelejas preču iegāde

07.01.2008

SIA "MultiMark"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

18.12.2007

Divu degvielas karšu iegāde

07.01.2008

SIA "Latvijas Statoil"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

21.12.2007

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba telpu kosmētiskais remonts

21.12.2007

SIA "KG-Projekti"

2790.11 Ls

26.11.2007

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finanšu vadības budžeta pārskatu sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

05.12.2007

SIA "Datorikas institūts DIVI"

5593.22 Ls

20.08.2007

Viens portatīvais dators ar printeri un viens galda dators ar monitoru un ar programmatūru LVAFA vajadzībām

26.08.2007

SIA „RH Projects"

1325.42 Ls

09.08.2007

Veselības apdrošināšana 20 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbiniekiem

01.09.2007

AAS "ERGO Latvija dzīvība"

30.55 Ls/mēn. vienam darbiniekam

07.02.2007

Kancelejas preču iegāde

15.03.2007

SIA "MultiMark"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

28.12.2006

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

17.01.2007

SIA "Vides projekti"

8457.60 Ls

28.12.2006

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas datortīkla administrēšana un mājas lapas uzturēšana

12.01.2007

SIA "Vides projekti"

3600.00 Ls

11.12.2006

Datorprogrammatūras licenču iegāde

19.12.2006

SIA "Elko-Vecrīga"

4179.00 Ls

04.12.2006

Divu degvielas karšu iegāde

12.12.2006

SIA "Latvijas Statoil"

Atkarīga no patērēto preču un pakalpojumu apjoma

21.11.2006

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finanšu vadības budžeta pārskatu sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

06.12.2006

SIA "Datorikas institūts DIVI"

5423.73 Ls