• Sākums >
  • Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Fonda konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir biedrību un nodibinājumu, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, un ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju ievēlēti pārstāvji.

Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

  1. Atbilstoši Fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību izvērtēt un pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Fonda administrācijā iesniegto projektu iesniegumu finansēšanu no Fonda līdzekļiem;
  2. Sniegt priekšlikumus Fonda padomei projektu iesniegšanas, novērtēšanas, finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības pilnveidošanai.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/120 apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 01.08.2019.).

Nr.p. k.

Organizācijas nosaukums

Deleģētais pārstāvis

Deleģētā pārstāvja vietnieks

1.

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”

Aiga Kāla

Sandra Krivmane

2.

Biedrība „Bērnu vides skola”

Laura Zvingule

Gatis Putenis

3.

Biedrība „Baltijas Vides Forums”

Ingrīda Brēmere

Daina Indriksone

4.

Biedrība “homo ecos:”

Artūrs Jansons

Santa Krastiņa

5.

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

Lelde Eņģele

Ģirts Strazdiņš

6.

Biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija”

Iveta Krauja

Laura Berga

7.

Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”

Iveta Piese

Jānis Priednieks

8.

Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”

Armands Nikolajevs

-

9.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds”

Jānis Ulme

Daniels Truškāns

10.

Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”

Jānis Rozītis

Elīna Kolāte

11.

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”

Elita Kalniņa

Aija Caune

12.

Biedrība “Baltijas krasti”

Elīna Konstantinova

Līga Brūniņa

13.

Biedrība “Zaļā upe”

Zane Pīpkalēja

Mārtiņš Kalniņš

14.

Nodibinājums “ Vides risinājumu institūts”

Inese Suija-Markova

Rūta Abaja

15.

Biedrība “Vides vārds”

Anitra Tooma

Anete Ķuze

16.

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

Dace Āriņa

Klinta Priedenfelde

17.

Biedrība „Green strategy”

Kārlis Ozoliņš

Velga Marija Ozoliņa

18.

Biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”

Ojārs Beķeris

Jānis Lariņš

19.

Biedrība “Zaļais ceļš”

Ilze Herberga

Baiba Zālīte

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.