• Sākums >
  • Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk - Fonds) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai.

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija).

Fonda līdzekļus veido:

  1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;
  2. personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko tiesību juridisko personu īstenotos projektus atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķa īstenošanai, kā arī Fonda padomes, administrācijas un konsultatīvās padomes darbības nodrošināšanai.

Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izmantojama tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

Fonda līdzekļu izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk - Fonda padome) tās nolikumā noteiktajā kārtībā

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.