• Sākums >
  • Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?

Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?

Vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk - Fonds) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai.

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. Pilns teksts ...

Fonda padome

Latvijas vides aizsardzības fonda padome ir lēmējinstitūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldi un sadali atbilstoši fonda mērķim vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai un nodrošinātu fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli. Pilns teksts ...

Fonda konsultatīvā padome

Konsultatīvā padome ir izveidota, lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm. Pilns teksts...

Fonda budžets

Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.