Saites

Ceļvedis e-Latvijā (www.latvija.lv)

 

Valdības institūcijas

Valsts prezidenta kanceleja (www.president.lv)
Latvijas Republikas Saeima (www.saeima.lv)
Ministru kabinets (www.mk.gov.lv)

Valsts kontrole (www.lrvk.gov.lv)

 

 

Ministrijas Latvijā

Ārlietu ministrija (www.am.gov.lv)
Ekonomikas ministrija (www.em.gov.lv)
Finanšu ministrija (www.fm.gov.lv)
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv)
Kultūras ministrija (www.km.gov.lv)
Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv)
Satiksmes ministrija (www.sam.gov.lv)
Tieslietu ministrija (www.tm.gov.lv)
Iekšlietu ministrija (www.iem.gov.lv)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.varam.gov.lv)
Veselības ministrija (www.vm.gov.lv)
Zemkopības ministrija (www.zm.gov.lv)

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautās institūcijas

Valsts vides dienests (www.vvd.gov.lv)
Vides pārraudzības valsts birojs (www.vpvb.gov.lv)
Latvijas dabas muzejs (www.dabasmuzejs.gov.lv)
Valsts aģentūra „Nacionālais botāniskais dārzs” (www.nbd.gov.lv)
Latvijas hidroekoloģijas institūts (www.lhei.lv)
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (www.vraa.gov.lv)
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (www.lvafa.gov.lv)
Dabas aizsardzības pārvalde (www.daba.gov.lv)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (www.lvgmc.lv)
Vides investīciju fonds (www.lvif.gov.lv)
VAS „Elektroniskie sakari” (www.vases.lv)

 

 

Nevalstiskās organizācijas

Baltijas Vides Forums (www.bef.lv)
Bērnu Vides Skola (www.videsskola.lv)
Homo Ecos (www.homoecos.lv)
Latvijas Atkritumu Saimniecības uzņēmumu asociācija (www.lasua.lv)
Vides Izglītotāju Asociācija (www.lasua.lv)
Latvijas Dabas Fonds (www.ldf.lv)
Baltijas Krasti (www.baltijaskrasti.lv)
Latvijas Vides pārvaldības asociācija (www.lvpa.lv)
Pasaules Dabas fonds (www.pdf.lv)
Vides aizsardzības klubs (www.vak.lv)
Vides attīstības biedrība (www.videsattistiba.lv)
Latvijas Ornitoloģijas Biedrība (www.lob.lv)
Vides izglītības fonds (www.videsfonds.lv)
Abavas Ielejas Attīstības centrs (www.senleja.lv)

 

 

ES un starptautiskās saites

EK LIFE+ programma (www.ec.europa.eu/environment/life)
Lietuvas Vides investīciju fonds (www.laaif.lt)
Igaunijas Vides investīciju centrs (www.kik.ee)
Polijas Nacionālais vides aizsardzības un udessaimniecības fonds (www.nfosigw.gov.pl)
Polijas Ekofonds (www.ekofundusz.org.pl)

 

 

Citas saites

Vides fakti (www.videsfakti.lv)
Vides vēstis (www.videsvestis.lv)
Dabas koncertzāle (www.dabaskoncertzale.lv)
Lielā talka (www.talkas.lv)
Putni dabā (www.putnidaba.lv)
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.