Izstrādāts Raunas Staburaga dabas aizsardzības plāns

Raunas novada dome Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētās aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros laika posmā no 01.05.2017. līdz 30.04.2018. īstenoja projektu “ Dabas lieguma ,,Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”, Nr. 1-08/ 215 / 2017. Projekta galvenie rezultāti: Izveidota videi draudzīga infrastruktūra - atjaunotas kāpnes ar 100 pakāpieniem, piebraucamā ceļa segums – 200 m, izstrādāts dabas aizsardzības plāns un 2018. gada oktobrī saņemts apstiprinājums no VARAM par tā apstiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas vairāk kā 10 tūkstoši EUR, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 7.7 tūkstoši EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2.5 tūkstoši EUR.

Ar Raunas Staburaga dabas aizsardzības plānu 2018. – 2030. gadam un tā pielikumiem var iepazīties Raunas novada domes mājaslapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā: https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/raunas_staburags/

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.