Par projektu “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība”

No 2018. gada 16. aprīļa līdz 31. maijam ar Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu tika realizēts projekts “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība”, kura īstenošanas laikā tika sakārtota Rēzeknes upes apkārtne - krasti no V. Purvīša ielas kapiem līdz Dārzu ielas tiltam.

Projekta ietvaros tika sasniegts izvirzītais mērķis uzlabot Rēzeknes upes ekoloģisko un hidroloģisko stāvokli. Aktivitāšu realizācija veicināja Rēzeknes upes teritorijas pilnvērtīgu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, uzlabojot Rēzeknes upes rekreācijas funkcijas un mazinot plūdu draudus Rēzeknes upē Rēzeknes pilsētas teritorijā.

Rēzeknes pilsētas dome izstrādājusi Rēzeknē esošās Krasta ielas rekonstrukcijas projektu, kas līdz ar citiem pasākumiem paredz arī Rēzeknes upes krastu labiekārtošanas darbus. Minētā projekta aktivitātes nodrošinās vides pieejamību, veicinot veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu un atpūtu pilsētas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem, kā rezultātā pieaugs pilsētas potenciāls tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. Domes Pilsētas saimniecības pārvalde plānos finanšu līdzekļus ikgadējiem pasākumiem projekta rezultātu uzturēšanai.

Rēzeknes pilsētas domē ir speciālisti, kas vairākus gadus realizē vides pārvaldības un infrastruktūras projektus. Arī projekta “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība” vadības grupa veica projekta aktivitāšu realizācijas uzraudzību tā ieviešanas laikā.

Projekta laikā: tika izceltas un aizvestas koku kritalas no Rēzeknes upes akvatorijas (15 gab., koki); novākti un aizvesti nolauzti, aizlauzti zari (12 gab., zari); izcirsti un aizvesti koki ar izskalotajām saknēm (pēcplūdu rezultātā Rēzeknes upē, 12 gab., koki). Darbus veica uzņēmuma “LGIndustria” speciālisti, bet kopējās izmaksas ir 6755,43 eiro ar PVN, no kurām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums – 5143,00 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 1612,43 eiro.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.