Tiks veidots velo un ūdenstūrisma maršruts

01.02.2018

Šodien Ogres novada pašvaldībā tikās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību vadība, lai parakstītu sadarbības līgumu par projekta “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” īstenošanu.

Projektā kopā piedalīsies sešas pašvaldības – Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Stopiņu un Salaspils. Tā norises laiks ir līdz 2018. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis ir iesaistīt Lejasdaugavas novadu iedzīvotājus velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē un vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan nacionālā mērogā kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.

Tā kā Ogres novada pašvaldībai ir pieredze Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un koordinēšanā, kā arī Ogres novads atrodas centrā attiecībā pret pārējiem iesaistītajiem novadiem, Ogres novada pašvaldībai ir noteikta vadošā projekta partnera loma. Tās uzdevumi būs dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana dabas parka “Ogres upes ieleja” teritorijā, to apraksta veidošana un apkopojums ar pārējo piecu partneru aprakstiem, velo un ūdenstūrisma maršruta izstrāde gar Ogres upes ieleju, velomaršruta sasaiste ar Lielvārdi, lokālo velomaršrutu Stopiņu novadā un Dolē, Salaspils novadā, kā arī vēl citas darbības.

Ikšķiles novada pašvaldība projektā būs atbildīga par objektu un norāžu marķēšanu ar vienota parauga vietzīmēm sešu pašvaldību teritorijās. Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldības iesaistīto pašvaldību iedzīvotājiem organizēs apmācības vides gidiem. Lielvārdes novads arī izstrādās dabas un kultūrvēstures objektu aprakstu, apvienos vienotā Lejasdaugavas novadu tūrisma un vides izglītības bukletā un kartē velomaršrutus un ūdenstūrisma maršrutus. Tāpat viņi plāno organizēt mākslinieku plenēru, kura rezultātā tiks radīti mākslas darbi par Lejasdaugavas novadu dabu un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Stopiņu novada pašvaldība būs atbildīga par velomaršrutu zīmju uzstādīšanu, kā arī to aprakstu. Salaspils novads popularizēs “Doles salas dabas parku” pārējo piecu novadu iedzīvotājiem, savukārt salaspiliešiem – visu Lejasdaugavas novadu maršrutu. Ķeguma novada pašvaldība rūpēsies par projekta informatīvo semināru un publicitātes pasākumu koordinēšanu un atbilstību laika grafikam.

Visi partneri ir atbildīgi par Lejasdaugavas tūrisma maršrutu, dabas un kultūrvēstures objektu popularizēšanu savu novadu iedzīvotājiem un Latvijas mērogā.

Projekts tiks īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.